Ne

4. neděle v mezidobí

  8:00 

  9:30

Za Václava Svobodu a celou živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za Marii Kalábkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

 

St

Sv. Jana Boska

18:00

Za rodinu Klímovu, Hnízdilovu a kamarády Tondu a Kvida

Čt

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Uvedení Páně do chrámu

8:00

18:00

Na dobrý úmysl

Za duše v očistci

So

Sv. Blažeje

7:00

Za rodinu Hlavinkovu a Rozmarýnovu a duše v očistci

Ne

5. neděle v mezidobí

  8:00   

 9:30

Za Blažeju Buchalovu a manžela

Za živé a zemřelé farníky

·    Srdečně Vás zveme na 13. farní ples, který se uskuteční v sobotu 10. února 2018. Vstupenky si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí. Chcete-li přispět do tomboly, můžete své dary nosit Veronice Kroulíkové do Optiky Němec na Hrnčířské ulici. Děkujeme Vám za spolupráci a prosíme o společnou duchovní podporu našeho plesu.

·       Poutníci netínští, v sobotu 3.2.2018 v 8.45 odcházíme od fary do Netína.

·       Děti, přijďte v sobotu 3.2.2018 v 9:00 na úklid vánoční výzdoby kostela.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.