Rok 2017

 Ne

11. neděle v mezidobí

8:00

 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a Pokorných a jejich vnuka

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jana Nepomuka Neumanna

8:00

19:00

Za Boží pomoc

Košíkov: Modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Aloise Gonzagy

18:00

1.  Na poděkování

2.  Za Josefa Nováčka a živou a zemřelou rodinu

Čt

Sv. Tomáše Mora

8:00

Za rodinu Hotárkovu a Tunkrovu

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

18:00

Za Aleše Špačka, manželku a rodiče

So

Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

7:30

Za Františka Goeha, manželku a rodiče

Ne

Slavnost Narození Jana Křtitele

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Šabackých

 • Děkuji rodičům a dětem za aktivní účast na oslavě Těla a Krve Páně.
 • Děti, v pátek Vás zvu na bohoslužbu, při které poděkujeme za uplynulý školní rok. Za všechny, kteří se podíleli na vašem vzdělávání.
 • Zvu Vás v pátek na Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
 • V neděli na poutní slavnosti oslavíme Narození sv. Jana Křtitele. Kazatelem bude letos bítešský rodák P. Miroslav Slavíček.
 • Mládež zvu na Festival Kefasfest je pro všechny věkové kategorie. Uskuteční se v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu od 23. do 25. 6. 2017.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu Vitoušovu a Fialovu

Po

 

19:00

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Voborných

Út

Sv. Antonína z Padovy

 

 

St

 

18:00

Za Jaroslava Dočkala, rodiče a přízeň a duše v očistci

Čt

Slavnost Těla a Krve Páně

8:00

 

18:00

Za Oldřicha Bureše, rodinu Burešovu, celou přízeň a za duše v očistci

Na dobrý úmysl, po bohoslužbě eucharistický průvod

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pelánkovu a Horkých

Za rodinu Hnízdilovu, Tomanovu a kamaráda Kvída

So

 

7:30

 

10:30

Za rodinu Jaškovu a Lacinovu, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Za novomanžele

Ne

11. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a Pokorných a jejich vnuka

Za živé a zemřelé farníky

 • Dnes Vás zveme na Pohádkový les. Sraz u radnice mezi 14:00 a 15:00 hod.
 • Nyní po pohoslužbě je možné si prohlédnout vyzdobené věže s obrazy Mudr Tomáše Lajkepa.
 • Děti, přineste si ve čtvrtek květiny do eucharistického průvodu.
 • Ve středu v rámci bohoslužby zde budou oddáni Patrik Burian a Marcela Havránková, oba z Brna.
 • V sobotu v 10:30 zde budou oddáni Milan Zezula z Jindřichova a Dagmar Chlupová z Křižínkova.
 • Za týden bude mezi námi knihkupec Josef Novák se spoustou novinek.
 • Sbírka na Charitu činila 11 140,- všem děkuji! Pán Bůh zaplať.
 • Děkuji všem spolupracovníkům v rámci přípravy a průběhu noci kostelů.