Rok 2017

ROZPIS BOHOSLUŽEB   2. 7. - 9. 7. 2017

 Ne

13. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Antonína Havláta a celou rodinu

Po

Sv. Tomáše

8:00

19:00

Za rodinu Pavlíčkovu a Malcovu

Košíkov: Modlitba

Út

Sv. Prokopa

 

 

St

Slavnost sv.Cyrila a Metoděje

8:00

Na dobrý úmysl

Čt

 

8:00

10:00

Za Františku Svobodovu a duše v očistci

Mše sv. v Domově důchodců

 

19:00

Za Cyrila Zavadila,  manželku a syna

So

 

7:30

Na dobrý úmysl

 

Ne

14. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Libuši a Vítězslava Ventrubovy a zemřelé příbuzné

 • V časopisu Exitu 162 vyšel sedmistránkový speciál o bítešském kostele a s informacemi z farnosti. Koupit si jej můžete vzadu na stolku za cenu 25 Kč.
 • V sobotu v 18:00 Vás zveme na koncert pop-gospelové skupiny GOODWORK.
 • Děkuji také za krásný obraz našeho patrona sv. Jana Křtitele.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.

ROZPIS BOHOSLUŽEB   9. 7. - 16. 7. 2017

 Ne

14. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Libuši a Vítězslava Ventrubovy a zemřelé příbuzné

Po

 

19:00

Košíkov: Za rodiče Kociánovy

Út

Sv. Benedikta, patrona Evropy

 

 

St

 

19:00

Za rodiče Pavlíkovy, syna Václava a prarodiče Šmídkovy

Čt

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu

Bl. Hroznaty

18:00

19:00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár

Za živou a zemřelou rodinu Koukalovu

So

Sv. Bonaventury

7:30

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Ne

15. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za manžele Tungrovy a sourozence

 • Sbírka na bohoslovce minulý týden činila 9 173,- Všem děkuji, kdo jste přispěli, Pá Bůh zaplať.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB  16. 7. - 23. 7. 2017

Ne

15. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za manžele Tungrovy a sourozence

Po

 

  8:00

19:00

Za rodiče Streitovy, Floriánovy a Mikyskovy

Košíkov:  modlitba

Út

 

 

 

St

 

19:00

Za živou a zemřelou rodinu z Borovníka č. 22 a Svobodovu

Čt

 

8:00

Za Jaroslava Moučky, živou a zemřelou rodinu Moučkovu a Juřičkovu

 

19:00

Za Marii a Hynka Urbánkovy, Františka Malého a živou a zemřelou rodinu Vrbovu

So

Sv. Marie Magdalény

7:30

11:00

Na dobrý úmysl

Pohřeb Marie Svobodové z Přibyslavic

Ne

16. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

17:00

Za Bohuslava Weissmana, Věru Sedlákovu a rodinu Studených a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Poutní mše sv. u Jakoubka

 

 • Za týden v neděli 23.7.2017 bude v 17:00 poutní mše sv. u Jakoubka. Pěší poutníci vychází od kostela v 15:30.
 • Děkuji všem spolupracovníkům

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   23. 7. - 30. 7. 2017

Ne

16. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

17:00

Za Bohuslava Weissmana, Věru Sedlákovu a rodinu Studených a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Za poutníky u Jakoubka

Po

 

  8:00

19:00

Za dar života

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Jakuba

  8:00

Na úmysl dárce

St

Sv. Jáchyma a Anny

19:00

Na úmysl dárce

Čt

Sv. Gorazda a druhů

8:00

Na úmysl dárce

 

19:00

Na úmysl dárce

So

Sv. Marty

7:30

Na úmysl dárce

Ne

17. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Karla a Valerii Mužíkovy, jejich rodinu, za rodiče Matějkovy a   na dobrý úmysl

 • Dnes v 17:00 bude poutní mše sv. u Jakoubka. Pěší poutníci vychází od kostela v 15:30.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   30. 7. - 6. 8. 2017

Ne

17. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Karla a Valerii Mužíkovy, jejich rodinu, za rodiče Matějkovy a   na dobrý úmysl

Po

Sv. Ignáce z Loyoly

  8:00

19:00

Na poděkování a za dary DS

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Alfonsa Marie z Liguori

 

 

St

 

19:00

Za zemřelou maminku a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za Janu Jelínkovu a živou a zemřelou rodinu

Sv. Jana Marie Vianneye

19:00

Za zemřelého pana Ludvíka Zavřela, oboje rodiče a celou živou rodinu

So

 

7:30

Za Vincenta Beleje, za živou a zemřelou rodinu

Ne

Svátek

Proměnění Páně

  8:00

 

9:30

Za zemřelé rodiče Chadimovy, Pokorných, syna a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

 • V sobotu 12.8. v 10:30 zde budou oddáni Ondřej Michálek z Frýdku – Místku a Ester Lajkepová z Velké Bíteše.
 • Oltář se pomalu komletuje. Je pozlacen plátkovým zlatem a nikdy se nesmí utírat hadrou, jen oprašovat jemným smetákem. Je třeba tuto informaci předávat další generaci. Oprava je příliž náročná a drahá.
 • Pěší poutníci vychází od fary v 10:30 do Netína.
 • Děkuji přibyslavickým farníkům za úpravu prostranství a přípravu mše sv. u Jakoubka.
 • Děkuji všem spolupracovníkům. 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   6. 8. - 13. 8. 2017

Ne

Svátek

Proměnění Páně

  8:00 

 

9:30

Za zemřelé rodiče Chadimovy, Pokorných, syna a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

19:00

Mše svatá, slaví P. Miloš Mičánek

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Dominika

 

 

St

Sv. Terezie Benedikty od Kříže

19:00

19:00

Modlitba růžence

Za rodinu Čejkovu bude 16.8. v 19:00

Čt

Sv. Vavřince

8:00

Za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu a duše v očistci

Sv. Kláry

16:00

18:00

19:00

 

Pohřeb Magdy Strnadové z Jindřichova

Svátost smíření

Za rodiče Kociánovy, dva syny, rodiče Loukotovy a celou přízeň

So

 

7:30

Za rodiče Piskovy a duše v očistci

Ne

19. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Štefkovu, Kubíčkovu, Burianovu a duše v očistci

 • V sobotu 12.8. v 10:30 zde budou oddáni Ondřej Michálek z Frýdku – Místku a Ester Lajkepová z Velké Bíteše.
 • V pátek 11.8. zde bude zpovídat od 18:00 P. Josef Požár, farář z Jinošova.
 • Za 14. dní bude v Košíkově pouť, mše svatá v 9:30 bude v Košíkově.
 • Oltář se pomalu komletuje. Je pozlacen plátkovým zlatem a nikdy se nesmí utírat hadrou, jen oprašovat jemným smetákem. Je třeba tuto informaci předávat další generaci. Oprava je příliž náročná a drahá. Další pokračování hlavního oltáře - včetně lešení - bude v září.
 • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za údržářské práce na kostele.

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   13. 8. - 20. 8. 2017

Ne

19. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Štefkovu, Kubíčkovu, Burianovu a duše v očistci

Po

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho

8:00

19:00

Modlitba růžence

Košíkov:  modlitba

Út

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

19:00

Je volný úmysl

St

 

19:00

Za rodinu Čejkovu

Čt

 

8:00

Za Františku Žákovu, Jaroslava Hudečka a duše v očistci

 

19:00

Je volný úmysl

So

 

7:30

Je volný úmysl

Ne

V Košíkově pouť sv. Bartoloměje

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

V Košíkově, je volný úmysl

 • Za za týden bude v Košíkově pouť, mše svatá bude v 9:30.
 • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za údržářské práce na kostele.   

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   20. 8. - 27. 8. 2017

Ne

20. neděle v mezidobí

Pouť v Košíkově

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živé i zemřelé občany Košíkova

Po

Sv. Pia X.

  8:00

19:00

Modlitba růžence

Košíkov:  modlitba

Út

Panny Marie Královny

 

 

St

 

19:00

Modlitba růžence

Čt

Sv. Bartoloměje

8:00

Je volný úmysl

 

19:00

Je volný úmysl

So

 

7:30

Modlitba růžence

Ne

21. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jaromíra Šilhána a živou a zemřelou rodinu

 • Děkuji všem spolupracovníkům a za údržbu budov kostela a fary.

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   27. 8. - 3. 9. 2017

Ne

21. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jaromíra Šilhána a živou a zemřelou rodinu

Po

Sv. Augustina

 8:00

19:00

Zatím volný úmysl

Košíkov:  modlitba

Út

Umučení sv. Jana Křtitele

 8:00

Zatím volný úmysl

St

 

19:00

Za manžela Karla, za zetě Josefa, bratra Františka, rodinu Cahovu, Žákovu a Sedlákkovu

Čt

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Markovu a Martinkovu, za Bohuslava Marka a duše v očistci

 

19:00

19:45

Za Narii a Františka Řezaninovy a rodinu Říhovu

Adorace 1. pátku

So

 

7:30

Za rodinu Hermanovu na dobrý úmysl

Ne

22. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Na poděkování za Boží ochranu

 • Od příštího týdne budou večerní bohoslužby od 18:00 hodin.
 • Zvláště mladé rodiny zvu na setkání rodin do Žďáru nad Sázavou příští sobotu 2. Září. V 9:20 bude mít duchovní slovo Roman Kubín a v 10:00 bude mít mši svatou pan biskup.
 • otec biskup Vojtěch Cikrle srdečně zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2016-17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání – všechny prvokomunikanty. Kromě duchovního programu a setkání s otcem biskupem pro ně budou připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí. Farnosti mohou své prvokomunikanty na setkání přihlašovat do 15. září 2017, a to on-lin
 • Děkuji všem spolupracovníkům.  

 Ne

12. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Šabackých

Po

 

8:00

 

19:00

Za Bohuslava Kociána jeho bratra, rodiče Kociánovy a Loukotovy a duše v očistci

Košíkov: Modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Ireneje

18:00

Za zemřelou Ludmilu Brymovou a celou živou rodinu a duše v očistci

Čt

Slavnost Sv. Petra a Pavla

8:00

Za rodinu Buchalovu, Bartoškovu a dceru Marii

Svátek Výročí posvěcení katedrály

18:00

Za JUDr. Josefa Buchty

So

 

7:30

Za Ladislava Nedomu, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

13. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Antonína Havláta a celou rodinu

 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
 • Za týden bude sbírka na bohoslovce.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.
 • Děkuji také za krásný obraz našeho patrona sv. Jana Křtitele.