Rok 2017

 

  Ne

Slavnost Matky Boží Panny Marie

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Antonína a Růženu Koláčných

Po

Sv. Basila Velikého Řehoře Naziánského

8:00      18:00

Za rodinu Doubkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za rodinu Častulíkovu a Ježovu

Čt

 

8:00

Za rodinu Straníkovu, Malcovu a Žákovu a za Boží ochranu

  Pá

Slavnost

Zjevení Páně

8:00

18:00

18:45

Za všechny příbuzné

Za živé a zemřelé zaměstnance PBS

Adorace

So

 

7:00

Na dobrý úmysl

Ne

Svátek Křtu Páně

  8:00

9:30

16:00

Za Věru Sedlákovu a celou rodinu Veismanových

Za živé a zemřelé farníky

Koncert Komorního Tišnovského orchestru

 ·      Dnes po obou bohoslužbách si můžete zakoupit lístky na XII. Farní ples, který se uskuteční 4.2.2017. Cena lístku v předprodeji je 170,- finanční a věcné dary do tomboly farního plesu můžete dávat Veronice Kroulíkové do  Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Všem dárcům děkujeme za podporu.

·      Dnešní den začíná v naší zemi Tříkrálová sbírka, potrvá do 15.1. Děkuji všem koledníkům.

·      V sobotu vycházíme v 9:00 od fary do Netína.

·      Všechny Vás zvu na Rybovu mši 8.1.2017 v 16:00, kterou zahraje v našem kostele Komorní tišnovský orchestr.

·      Na farní poutní zájezd do Lurd a Lasalety pojedeme 03.05  - 11.05.2017, zapisujte se vzadu na stolku. Program zájezdu je ve vývěsce a na stránkách farnosti. Cena 11.900,- Kč

Děkuji všem spolupracovníkům.