Rok 2017

 

Ne

2. neděle adventní

  8:00

 9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Rousovu a Voborných

Út

 

 

 

St

Sv. Lucie

17:15

18:00

Eucharistická adorace služebníků Ježíše Krista Krále

Za Karolínu Zahálkovu a děti

Čt

Sv. Jana od Kříže

8:00

Za rodinu Jirglovu, za jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

 

18:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

7:30

Za Boží požehnání a milosrdenství

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

 • Děti mohou přinést hračku pro děti, v dětských domovech a sociálně slabších rodinách.
 • Během adventních sobot zveme po bohoslužbě na faru na snídani děti a nejen děti. Kdo by se chtěl zapojit a něco přinést, napište se vzadu v kapli na vývěsku.
 • Zpovědní den farnosti bude u nás ve čtvrtek 21.12. od 17.00 do 19.00
 • Adventní a vánoční program je vyvěšen nejen pod věží.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

17.00

Za rodinu Macholánovu a Jelínkovu a poděkování za  80 let života

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání vánočního stromu

Po

 

  8:00

18:00

Na poděkování za dar života a za duše v očistci

Košíkov:  modlitba

Út

 

16:30

Na dobrý úmysl

Mikulášská nadílka

St

Sv. Mikuláše

18:00

Za Jiřího Klementa a celou rodinu Klementovu a Bahenských

Čt

 

8:00

10.00

Za Růženu Lysou a manžela

Mše svatá v domově důchodců

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

18:00

Za rodinu Burianovu, Koukolovu,  Najmrovu a duše v očistci

So

 

7:30

 8.15

Za rodinu Hermanovu na dobrý úmysl

Děti budou svítit lucerničkami po rorátech společná společná snídaně na faře

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 • Děti mohou přinést hračku pro děti, v dětských domovech.
 • Během adventních sobot budou po bohoslužbě na faře snídaně pro děti a nejen pro ně. Kdo by se chtěl zapojit a něco přinést, napište se vzadu v kapli na vývěsku.
 • V Brně v kině Scala je možné v sobotu 9.12.2017 prožít duchovní obnovu
  s Vojtěchem Kodetem.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.