Rok 2017

  Ne

4. neděle postní

  8:00 

 

9:30

14:30

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu Vitoušovu a Fialovu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty vedou mladí otcové

Po

 

19:00

Košíkov: Za rodinu Čertekovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

K poctě Ducha svatého a za zemřelého Josefa z 27.3.2017

Čt

 

8:00

Za rodiče Jochovy, živou a zemřelou přízeň

  Pá

 

14:00

15:15

17:30

18:00

Pohřeb Marie Bartošové z Přibyslavic

Pohřeb Marie Vrbové z Košíkova

Pobožnost křížové cesty vedou ministranti

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

So

 

7:00

Za živou a zemřelou rodinu Tomkovu

Ne

5. neděle postní

  8:00

9:30

 

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Františku Bokrovu, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

Pobožnost křížové cesty vedou starší ženy

  • Poutníci do Netína odcházejí v sobotu 1.4.2017 v 8:45 od fary.
  • Za týden v neděli budeme mít velikonoční jarmark.
  • Na Turzovku pojedeme v sobotu 13.5. 2017 v 5:00 hod. od kostela. Zájemci zapisujte se vzadu na stolku.
  • Zájemci o poutní zájezd do Lurd a Lasalety se hlaste na faře.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

  Ne

3. neděle postní

  8:00 

9:30

 

14:30

Za rodinu Svobodovu

1. Za živé a zemřelé farníky

2. Za Josefa a Marii Šmidkovy

Pobožnost křížové cesty vedou mladé maminky

Po

Sv. Josefa

18:00

18:00

Pobožnost křížové cesty

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za rodiče Kociánovy 2. Syny a rodiče Loukotovy a Boží pomoc a ochranu, mše sv. bude na faře

Čt

 

8:00

Na dobrý úmysl, mše svatá bude  na faře

  Pá

Duchovní obnova

17:3018:00

Pobožnost křížové cesty vedou ministranti

Za rodinu Melicharovu

So

Duchovní obnova Slavnost Zvěstování Páně

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Pelánkovu a Horkých

Ne

Duchovní obnova

4. neděle postní

  8:00

 

9:30

14:30

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu Vitoušovu a Fialovu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty vedou mladí otcové

  • Milí farníci, zvu Vás na duchovní obnovu, kterou zde bude mít P. Pavel Kafka. Duchovní obnova bude probíhat v pátek v 18:00 v rámci bohoslužby v sobotu v 8:00 také při bohoslužbě a potom po společné snídani na faře, v sále hudební školy od 9:30 hod. V neděli v rámci bohoslužeb. Máme příležitost „Zajet na hlubinu“ a připravit se tak na velikonoce. Pozvěte i své přátele i z jiných farností.
  • Vzadu na stolku máte postní čtení od sv. Alfonse Maria de Liguori.
  • Na Turzovku pojedeme v sobotu 13.5. 2017 v 5:00 hod. od kostela. Zájemci zapisujte se vzadu na stolku.
  • Zájemci o poutní zájezd do Lurd a Lasalety se hlaste na faře.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.