Rok 2017

 Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  8:00 

9:30

Za syna Rostislava a jeho rodiče a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

Po

 

8:00

19:00

Za rodinu Čejkovu

Košíkov:

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za zemřelého Josefa

Čt

 

8:00

Za rodinu Zedníčkovu a Zavřelovu, celou přízeň a duše v očistci

 

17:00

18:00

Svátost smíření, zpovídá P.Josef Požár z Jinošova

Za Marii Nedomovu, rodiče Dufkovy a Nedomovy

So

 

7:30

Je volný úmysl

Ne

2. neděle velikonoční

Božího milosrdenství

8:00

 

 

9:30

1. Za živé a zemřelé farníky

2. Za rodinu Svobodovu, Linberkovu, rodiče, manžele Daňkovy, syna a za živou a zemřelou rodinu

Za Marii a Josefa Dvořáčkovy, bratra Miloše a jejich rodinu a rodinu Bartošovu z Přibyslavic

  • 19.4. v 17:00 bude  1. setkání prvokomunikantů s rodiči v kostele, potom každou středu ve stejnou dobu až do 24.5.2017 včetně, kromě středy 3.5., to bude setkání už v úterý 2.5.! zase v 17:00 v kostele. Účast rodičů a dětí nutná!
  • Výtěžek z farního plesu 2017 je 34.141 Kč. Z toho 10.000 Kč bude věnováno na opravu oltáře kostela. Ostatní finanční prostředky budou dány na pomoc handicapovaným dětem a dospělým města Velké Bíteše. Za týden v neděli vybereme postničky- postní pokladničky.   
  • Milí farníci, rádi bychom vás jménem bítešské farnosti pozvali na tradiční čarodějnický slet, který se uskuteční 30.dubna na farní zahradě od 17.hodin. Hudba a občerstvení zajištěno a pro děti nebudou chybět hry a vyhlášení nejlepšího čarodějnického převleku.
  • Děkuji panu kostelníkovi, všem ministrantům, akolytům, lektorům, varhaníkům, zpěvákům, za úklid kostela, fary, za vel. jarmark, perníčky a ostatní pomoc.

  Ne

5. neděle postní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Františku Bokrovu, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

Pobožnost křížové cesty vedou starší ženy

Po

 

8:00

 

19:00

Za Vítězslava, Jana, Terezku a celou rodinu Kratochvílovu

Košíkov: Modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Josefa Zavadila a rodiče

Čt

 

8:00

Za Bohuslava Marka, rodinu Markovu a Martínkovu a duše v očistci

 

17:30

18:00

Pobožnost křížové cesty vedou ministranti

Za rodiče Lacinovy a syna Josefa Maloně, za živou a zemřelou rodinu

So

 

7:30

Za Františka Jocha, sestru Martu a duše v očistci

Ne

6. neděle postní Květná neděle

8:00

9:30

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Miloše Bartoška, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

Pobožnost křížové cesty vedou starší muži

  • Autobus na setkání s Otcem biskupem do Brna pojede 8.4. v 7:15 z Náměstí.
  • Zpovědní den farnosti bude ve středu 12.4.2017 od 18:00-20:00 hod.
  • Rezervujme si čas na bohoslužby svatého týdne. ZČ, VP, BS a BH tvoří jeden celek. Chceme-li dobře prožít velikonoce, přijďme na všechny obřady, pokročíme v dospělosti víry a upevníme farní společenství.
  • Na Turzovku pojedeme v sobotu 13.5. 2017 v 5:00 hod. od kostela. Zájemci zapisujte se vzadu na stolku.
  • Zájemci o poutní zájezd do Lurd a Lasalety se hlaste na faře.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.