Rok 2017

Ne

6. neděle velikonoční

  8:00 

9:30

19:00

Za rodinu Malcovu, Boží požehnání a ochranu

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost

Po

Slavnost Výročí posvěcení katedrály

8:00

 

 

19:00

Za zemřelého Karla Sysla, živou manželku Anežku, syna Radka s rodinou, syna Karla a dceru Věrku s rodinou + májová pobožnost

Košíkov: Modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Jana Buriana, manželku a Boží ochranu + májová pobožnost

Čt

Slavnost Nanebevstoupení Páně

8:00

18:00

Za rodiče Piskovy + novéna k DS

K poctě DS + novéna k DS

Sv. Filipa Neriho

16:00

18:00

 

 

První svatá zpověď, 3. zpovědníci

Za rodinu Svobodovu, Linberkovu, Daňkovu, syna a za živou a zemřelou rodinu + novéna k DS + májová pobožnost

So

 

7:30

Za rodiče Melkesovy, Novotných a sestru + novéna k DS

Ne

7. neděle velikonoční

  8:00

9:30

 

19:00

Za rodinu Jelínkovu a Macholánovu + novéna k DS

Za živé a zemřelé farníky a všechny prvokomunikanty a jejich rodiny + novéna k DS

Májová pobožnost

 •  Za týden 28.5. v 9:30 budeme mít slavnost 1. svatého přijímání. V pátek 26.5. v 16:00 bude 1. Svatá zpověď budeme zde 3. Zpovědníci. Využijte této příležitosti i ostatní ať můžeme všichni doprovodit naše děti, které budou poprvé přijímat.
 • Milí účastníci koncertu TAJEMSTVÍ DVOU SRDCÍ v kulturním domě ve
 • Velké Bíteši dne .5.2017. Dovolte nám touto cestou poděkovat za Vaši účast a
 • finanční příspěvek, který se díky Vám vyšplhal na hodnotu 12.520,- Kč. S radostí jej osobně předáme misionářům na hoře Živčákové (Turzovka) na
 • splátky dluhů z výstavby chrámu Panny Marie Matky Církve. Pán Bůh Vám to
 • zaplať! Dále děkujeme Všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu.
 • Děkujeme! 
 • Skupina Bohumilové – sourozenci Macholánovi.
 • V pátek 26.5. se po mši svaté uskuteční první schůzka pro nové ministranty. Prosím rodiče, aby povzbudili své děti od 6. let a přišli s nimi do sakristie. Postupně se naučí všechny úkony a modlitby k Boží oslavě a k našemu povzbuzení.                                       
 • Opět proběhnou v naší farnosti tábory. Přihlášky vzadu na stolku nebo na internetu.
 • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště těm, kdo se podíleli na stavbě lešení kolem oltáře a následném úklidu kostela; také dětem, které se ochotně zapojily.      

Ne

5. neděle velikonoční

  8:00 

9:30

 

19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Maškovu, Tučkovu, Plockovu a Svobodovu

Májová pobožnost

Po

 

15:00

19:00

Pohřeb Evy Pijáčkové

Košíkov: za rodinu Jůzovu, Hortovu, Kotlánovu a Kavalcovu  + májová pobožnost

Út

Sv. Jana Nepomuckého

 

 

St

 

18:00

Za rodiče Knechtovy, dceru Marii a Františku Březinovy a syna Štěpána + májová pobožnost

Čt

 

8:00

Za Marii Šoustarovu, bratra Lubomíra a otce Františka

 

18:00

Za rodinu Buchtovu a Kořínkovu+m ájová pobožnost

So

Sv. Klementa Marie Hofbauera

8:00

Za rodiče Maršálkovy, sourozence, jejich rodiče a duše v očistci

Ne

6. neděle velikonoční

  8:00

9:30

19:00

Za rodinu Malcovu, Boží požehnání a ochranu

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost

 

 •  "Srdečně Vás všechny zveme na koncert skupiny Bohumilové a jejich hostů s názvem Tajemství dvou srdcí, který se uskuteční v neděli 14.5. od 16 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncertu bude použit na splácení dluhů výstavby chrámu Panny Marie Matky Církve na Turzovce, kam mnoho bítešských farníků ráda jezdí na poutě."
 • V sobotu 20.5. v 11:00 zde budou oddáni Jiří Kratochvíla a Katka Ráboňová, oba z Velké Bíteše.
 • Opět proběhnou v naší farnosti tábory. Přihlášky vzadu na stolku nebo na internetu.
 • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště těm, kdo se podíleli na stavbě lešení kolem oltáře a následném úklidu kostela; také dětem, které se ochotně zapojily.