Rok 2017

Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého

  8:00 

 

9:30

Za Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Bonifáce

8:00

19:00

Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

Košíkov: Modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Jiřího Klementa a celou rodinu

Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

8:00

Za Antonína Božka, dvoje rodiče a švagrovou Olgu

 

17:30

18:00

 

 

 

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za Františka Ráboně a živou a zemřelou rodinu Ráboňovu

Za rodinu Pacalovu, Spohnerovu a Antonína Králíčka

So

 

7:30

Za Milana Pelíška a živou a zemřelou rodinu

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu Vitoušovu a Fialovu

 

 • Srdečně Vás zveme na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 9. června 2017. Začínáme v 17 hodin programem pro děti, v 18.30 bude sloužena mše svatá a od 19.30 je připraveno večerní pásmo. Můžete se těšit na kouzelníka, výtvarné dílny, koncerty, prohlídky věží či varhan. Stejně jako vloni prosíme dívky a ženy, aby ze svých zahrad přinesly kytice. Vyzdobíme jimi věž, ve které budou vystaveny obrazy MUDr. Tomáše Lajkepa.
 • Také Vás zveme na koncert v úterý 6.6. v 19:00, který proběhne v našem kostele. Koncert se uskuteční v rámci Brněnského varhanního festivalu Putování s varhanami světem bez hranic.
 • V pátek od 17:30 je příležitost slavit svátost smíření u cizího zpovědníka.
 • Zveme Vás 11.6 na Pohádkový les. Sraz u radnice mezi 14:00 a 15:00 hod.
 • Dnes je sbírka na Charitu.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

7. neděle velikonoční

  8:00 

9:30

 

19:00

Za rodinu Jelínkovu a Macholánovu

Za živé a zemřelé farníky

Za prvokomunikanty a jejich rodiny

Májová pobožnost

Po

 

8:00

19:00

K poctě DS

Košíkov: Modlitba

Út

Sv. Zdislavy

 

 

St

Svátek Navštívení Panny Marie

18:00

Za rodinu Krejcarovu + Májová

Čt

Sv. Justina

8:00

10:00

Za rodiče Ventrubovy a vnuka

Domov důchodců

 

18:00

Za Františka Kujička, rodinu Štefkovu a Burianovu a duše v očistci + adorace prvního pátku

So

Svatodušní vigílie

19:00

Za živou a zemřelou rodinu Křepelovu a Babákovu

Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého

8:00

 

9:30

Za Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Za Boží požehnání a ochranu pro rodinu

 •  Poutníci Netínští, jste srdečně zváni. Odcházíme v sobotu 3.6. v 10:30 od fary.
 • V sobotu - 3.6. se uskuteční jednodenní výlet pro děti od 5 do 12 let, do Brna do zábavního centra Bongo - světa trampolín, prolézaček a nejrůznějších atrakcí. Cena je 200 Kč, přihlášky jsou vzadu na stolečku. Hl. dozor - Ivana Cendelínová a Kateřina Jeřábková. 
 • Srdečně Vás zveme na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 9. června 2017. Začínáme v 17 hodin programem pro děti, v 18.30 bude sloužena mše svatá a od 19.30 je připraveno večerní pásmo. Můžete se těšit na kouzelníka, výtvarné dílny, koncerty, prohlídky věží či varhan. Stejně jako vloni prosíme dívky a ženy, aby ze svých zahrad přinesly kytice. Vyzdobíme jimi věž, ve které budou vystaveny obrazy MUDr. Tomáše Lajkepa.
 • Také Vás zveme na koncert v úterý 6.6. v 19:00, který proběhne v našem kostele. Koncert se uskuteční v rámci Brněnského varhanního festivalu Putování s varhanami světem bez hranic.
 • Za týden je sbírka na Charitu. Děkuji všem spolupracovníkům.