Ne

3. neděle adventní

  8:00

  9:30

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 8.00

Na dobrý úmysl

St

 

8:00

Za rodinu Buchtovu a Hořínkovu

Čt

 

8:00

13.30

17:00

Za Karla Kozu, celou rodinu a duše v očistci

Pohřeb Marie Peprlíkové z Nových Sadů

Zpovědní den farnosti

 

  8:00

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

So

 

7:30

Zatím volný úmysl

Ne

4. neděle adventní

Štědrý den

8:00

 

 15:30

22.00

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci
Za živé a
zemřelé farníky

Za Miladu a Jaromíra Smutných a syna

Za Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci

  • V sobotu po bohoslužbě bude na faře snídaně pro děti a nejen pro ně. Kdo by se chtěl zapojit a něco přinést, napište se vzadu v kapli na vývěsku.
  • Zpovědní den farnosti bude u nás ve čtvrtek 21.12. od 17.00 do 19.00.
  • V sobotu v 9.00 bude provedena vánoční výzdoba v kostele. Děti, přijďte.
  • Příští neděli po ranní bohoslužbě zde bude knihkupec Josef Novák.
  • Děkuji všem spolupracovníkům a všem, kteří připravili vánoční jarmark.