Ne

2. neděle adventní

  8:00

 9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Rousovu a Voborných

Út

 

 

 

St

Sv. Lucie

17:15

18:00

Eucharistická adorace služebníků Ježíše Krista Krále

Za Karolínu Zahálkovu a děti

Čt

Sv. Jana od Kříže

8:00

Za rodinu Jirglovu, za jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

 

18:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

7:30

Za Boží požehnání a milosrdenství

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

  • Děti mohou přinést hračku pro děti, v dětských domovech a sociálně slabších rodinách.
  • Během adventních sobot zveme po bohoslužbě na faru na snídani děti a nejen děti. Kdo by se chtěl zapojit a něco přinést, napište se vzadu v kapli na vývěsku.
  • Zpovědní den farnosti bude u nás ve čtvrtek 21.12. od 17.00 do 19.00
  • Adventní a vánoční program je vyvěšen nejen pod věží.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.