Ne

1. neděle adventní

8:00

9:30

17.00

Za rodinu Macholánovu a Jelínkovu a poděkování za  80 let života

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání vánočního stromu

Po

 

  8:00

18:00

Na poděkování za dar života a za duše v očistci

Košíkov:  modlitba

Út

 

16:30

Na dobrý úmysl

Mikulášská nadílka

St

Sv. Mikuláše

18:00

Za Jiřího Klementa a celou rodinu Klementovu a Bahenských

Čt

 

8:00

10.00

Za Růženu Lysou a manžela

Mše svatá v domově důchodců

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

18:00

Za rodinu Burianovu, Koukolovu,  Najmrovu a duše v očistci

So

 

7:30

 8.15

Za rodinu Hermanovu na dobrý úmysl

Děti budou svítit lucerničkami po rorátech společná společná snídaně na faře

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

  • Děti mohou přinést hračku pro děti, v dětských domovech.
  • Během adventních sobot budou po bohoslužbě na faře snídaně pro děti a nejen pro ně. Kdo by se chtěl zapojit a něco přinést, napište se vzadu v kapli na vývěsku.
  • V Brně v kině Scala je možné v sobotu 9.12.2017 prožít duchovní obnovu
    s Vojtěchem Kodetem.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.