Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Hlavinkovu

Po

 

8:00

18:00

Za Blaženu Horkou, manžela a živou a zemřelou rodinu Pelánkovu

Košíkov: modlitba

Út

     

St

 

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

Sv. Ondřeje

8:00

Na dobrý úmysl

 

18:00

Za rodiče Mičánkovy a Jízdných, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

So

 

7:00

Za Marii Nedomovu, rodiče Dufkovy a Nedomovy

Ne

1. Neděle adventní

8:00

9:30

Za rodinu Macholánovu a Jelínkovu a poděkování za 80 let života

Za živé a zemřelé farníky

  • Za týden bude 1. adventní neděle a bude žehnání adventních věnců v rámci bohoslužeb a na Masarykově náměstí v 17:00 bude žehnání vánočního stromu.

  • Děti mohou přinést hračku pro děti, v dětských domovech.

  • Během adventních sobot budou po bohoslužbě na faře snídaně pro děti a nejen pro ně. Kdo by se chtěl zapojit a něco přinést, napište se vzadu v kapli na vývěsku.

  • V sobotu do Netína vycházíme v 8.45 od fary, hned po společné snídani. Všechny Vás zvu k modlitbě růžence, vždy půl hodiny před bohoslužbou.

  • Sbírka na koncertě minulou neděli činila 17 110,- Děkuji především našim interpretům, varhanici Janě Knoflíčkové a farnímu dívčímu sboru Poměnky včele s Kateřinou Ráboňovou a Vám všem zúčastěným za finanční podporu. Pán Bůh zaplať.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.