Rok 2016

 

  Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8:00 

 

 

 

9:30

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu

Za manžela Ladislava, živou a zemřelou rodinu Pálenských a Vlčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Za Vladimíra Knoflíčka

Po

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

   8:00

 18:00

Za Františka Kubíčka, rodinu Štefkovu a Burianovu

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Cecilie

 

 

St

Sv. Klementa I.

18:00

Za Jaroslava a rodinu Melicharovu a duše v očistci

Čt

Sv. Ondřeje Dung Laca a druhů

8:30

9:00

 

Modlitba růžence

Za Bohuslava Marka, rodiče Markovy a Martínkovy a za duše v očistci

  Pá

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Burianovu a Štefkovu a duše v očistci

So

 

8:00

Na dobrý úmysl

Ne

1. neděle adventní

  8:00

9:30

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Horkých a Pelánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání vánočního stromu

 . Ve čtvrtek Vás zvu na je rekolekční bohoslužbu velkomeziříčského děkanství.

V pátek v 18:00 zde bude mít mši svatou Juris z Osové Bítýšky s promluvou pro mládež, potom zvu všechny mladé na faru, kde bude setkání pokračovat.

 • Setkání seniorů našeho děkanství se bude konat ve farním sále na faře ve Velkém     Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00 na téma: „ Stáří jako povolání.“

·      Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.

·      Představení prvokomunikantů bude 3. adventní neděli 11.12. v 9:30, ten den bude také vánoční jarmark.

·      Za týden po obou bohoslužbách bude žehnání adventních věnců.

 

·      Lenka Zavadilová bude dnes prodávat adventní kalendáře po obou bohoslužbách za 90,-; můžete se u ní zastavit i doma v průběhu příštího týdne.

·      Děti, od příští neděle můžete nosit hračky v obětním průvodu pro děti               ze sociálně slabších rodin.

·      Děkuji všem spolupracovníkům.

  

  Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00  

 

9:30

16:00

Za Jana Dvořáka, jeho rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Předadventní koncert

Po

 

 18:00

Košíkov: Za rodinu Hortovu, Jůzovu a Kotlánovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

1.    Za živou a zemřelou rodinu Chybovu

2.     Za zemřelé rodiče Pyskovy

Čt

Sv. Alžběty Uherské

8:00

Za Františka Jelínka, dceru a syna

  Pá

 

18:00

18:45

Za rodinu Chadimovu a Pokorných a duše v očistci

Adorace za kněze

So

 

8:00

15:00

Za zemřelého sourozence 

Za společenství Kolpingovy rodiny a jejich aktivity

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8:00

 

 

 

9:30

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu

Za manžela Ladislava, živou a zemřelou rodinu Pálenských a Vlčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Za Vladimíra Knoflíčka

 • Všechny Vás srdečně zvu na předadvetní koncert, který se dnes uskuteční dnes v 16:00, vystoupí žáci ZŠ Velká Bíteš, Jana Knoflíčková – varhana, Jana Bauerová – lidová harfa, Žalozpěv.
 • Kolpingova rodina Velké Bíteši vás srdečně zve na oslavy 20. výročí své činnosti v našem městě. Uskuteční se tuto sobotu 19. listopadu. Od 15 hodin bude v našem kostele slavnostní bohoslužba, kterou slouží bítešští kněží – rodáci:   Vít a Pavel Fatěnovi, Miroslav Slavíček a Miloš Mičánek. V 19.30 se uskuteční v kulturním domě hudební Kolpingfest s kapelou Eremy a Pavlem Helanem. Vystoupí i mladá bítešská zpěvačka Katka Vrzalová.
 • Za týden nás navštíví knihkupec Josef Novák s kvalitní nabýdkou duchovní literatury.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.

  Ne

32. neděle v mezidobí

  8:00 

 

9:30

15:00

 

16:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna, rodiče Limberkovy a za živé a zemřelé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Modlitba na novém hřbitově za všechny zemřelé

Modlitba v Košíkově za všechny zemřelé

Po

 

   8:00

 18:00

Za rodiče Melkesovy, Novotných a sestru

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Posvěcení lateránské baziliky

18:00

Na dobrý úmysl

Za Karla a Valerii Mužíkovy, za rodiče Matejkovy

Čt

Sv. Lva Velikého

8:00

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

  Pá

Sv. Martina

10:00

18:00

Domov důchodců

Za rodiče Zavadilovy a syna

So

Sv. Josafata

8:00

Za zemřelého Ludvíka Zavřela, oboje rodiče a celou živou rodinu

Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jana Dvořáka, jeho rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

 

 

 • Od 1.11. do 8.11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění obvyklých podmínek.
 • 11.11. připadá 15. výročí lidových misií, u misijního kříže poděkujeme za přijaté duchovní dary a poprosíme za ty, kterým vyprošujeme víru. Vezměte si s sebou svíčky.
 • Zvu Vás na koncert skupiny Bohumilů a Soumraku do Jasenice v sobotu 12.11.      ve 14:00 hod.
 • Od 1.11. se zapisují úmysly bohoslužeb na 1. pololetí 2017
 • Srdečně Vás zveme na oslavy 20 let Kolpingovy rodiny ve Velké Bíteši, které se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Od 15 hodin bude v našem kostele slavnostní bohoslužba, kterou budou sloužit kněží – rodáci z Bíteše. V 19.30 se uskuteční v kulturním domě zábava s kapelou Eremy a Pavlem Helanem. Vystoupí i Katka Vrzalová.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.                                                      

 

  Ne

32. neděle v mezidobí

  8:00 

 

9:30

15:00

16:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna, rodiče Limberkovy a za živé a zemřelé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Modlitba na novém hřbitově za všechny zemřelé

Modlitba v Košíkově za všechny zemřelé

Po

 

   8:00

 18:00

Za rodiče Melkesovy, Novotných a sestru

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Posvěcení lateránské baziliky

18:00

Na dobrý úmysl

Za Karla a Valerii Mužíkovy, za rodiče Matejkovy

Čt

Sv. Lva Velikého

8:00

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

  Pá

Sv. Martina

10:00

17:0018:00

Domov důchodců

Svátost smíření, zpovídá P. Tomáš Holý z Náměště

Za rodiče Zavadilovy a syna

So

Sv. Josafata

8:00

Za zemřelého Ludvíka Zavřela, oboje rodiče a celou živou rodinu

Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jana Dvořáka, jeho rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

 

 

  

·        Od 1.11. do 8.11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění obvyklých podmínek.

·        11.11. připadá 15. výročí lidových misií, u misijního kříže poděkujeme za přijaté duchovní dary a poprosíme za ty, kterým vyprošujeme víru. Vezměte si s sebou svíčky.

·        Zvu Vás na koncert skupiny Bohumilů a Soumraku do Jasenice v sobotu 12.11.      ve 14:00 hod.

·        Od 1.11. se zapisují úmysly bohoslužeb na 1. pololetí 2017

·        Srdečně Vás zveme na oslavy 20 let Kolpingovy rodiny ve Velké Bíteši, které se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Od 15 hodin bude v našem kostele slavnostní bohoslužba, kterou budou sloužit kněží – rodáci z Bíteše. V 19.30 se uskuteční v kulturním domě zábava s kapelou Eremy a Pavlem Helanem. Vystoupí i Katka Vrzalová.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.                                                     

 

 

 

 

 

  Ne

31. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za Lubomíra Jelínka

Za živé a zemřelé farníky

 

 

18:00

 

18:00

Za Bohuslava Kociána, jeho bratra, rodiče

Kociánovy, Loukotovy a Boží ochranu

Košíkov

Út

Slavnost Všech svatých

  8:00

17:00

 18:00

Volný úmysl

Svátost smíření

Volný úmysl

St

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8:00

8:45

17:00

18:00

Na úmysl papeže

Za všechny zemřelé

Svátost smíření

Za Josefa Papučíka, manželku a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za rodinu Bartoškovu, Buchalovu a tetu Růženu

  Pá

Sv. Karla Boromejského

17:00

18:00

Svátost smíření

Na poděkování a prosbu o uzdravení

So

 

7:00!

Za Karolínu Zahálkovu a duše v očistci

Ne

32. neděle v mezidobí

  8:00

 

 

9:30 

15:00

16:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna, rodiče Limberkovy a za živé a zemřelé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Modlitba na novém hřbitově za všechny zemřelé

Modlitba v Košíkově za všechny zemřelé

 ·      Dnes je mezi námi knihkupec Josef Novák s kvalitní nabídkou náboženské lit.

·      Od 1.11. do 8.11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění obvyklých podmínek.

·      11.11. připadá 15. výročí lidových misií, u misijního kříže poděkujeme za přijaté duchovní dary a poprosíme za ty, kterým vyprošujeme víru.

·      Od 1.11. se zapisují úmysly bohoslužeb na 1. pololetí 2017

·      V sobotu 5.11. je sraz pěších poutníků do Netína v 8:45 u fary.

·      Srdečně Vás zveme na oslavy 20 let Kolpingovy rodiny ve Velké Bíteši, které se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Od 15 hodin bude v našem kostele slavnostní bohoslužba, kterou budou sloužit kněží – rodáci z Bíteše. V 19.30 se uskuteční v kulturním domě zábava s kapelou Eremy a Pavlem Helanem. Vystoupí i Katka Vrzalová. Příští neděli po obou bohoslužbách si budete moci zakoupit lístky na tuto zábavu v ceně 90 Kč.

·      Na misijní sbírce se minulou neděli vybralo 25 892,- Všem děkuji! Pán Bůh Z!

·      Děkuji všem spolupracovníkům.