Rok 2016

alt     

 • Na Popeleční středu je den přísného půstu.

 • Dnes ve 20. hodin bude na TV NOE 2. díl filmu Marie z Nazaretu, velmi vhodně přibližuje biblické události, jak je známe z evangelií.

 • Vzadu na stolku jsou archy papíru s termíny na podzimní pouť do říma. Buď odjezd v pátek, návrat v neděli nobo v sobotu, návrat v neděli nebo teřtí možnost: odjezd v úterý, návrat v neděli. Rozhodne vyšší počet zájemců na jednotlivé termíny.

 • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, akolytům za návštěvy u nemocných, mládeži za čas věnovaný dětem na faře, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.

 • Děkuji mládeži a dětem za včerejší úklid vánoční výzdoby.

 

alt

 • Náš pan biskup požádal svatého Otce o jmenování světícího biskupa. Modleme se dobrou volbu.

 • V sobotu 6.2. v 9:00 bude proveden úklid vánoční výzdoby. Děti, přijďte jako vždy přiložit ruku k dílu.

 • Děkuji všem, kdo jste se zapojili do přípravy a průběhu 11. farního plesu.

 • Děkuji všem, kdo jste připravili vánoční jarmark, dětem i dospělým. Nejpotřebnějším dětem na vzdělání jsme z jarmarku odeslali 22 060 Kč. Je to největší částka jakou jsme z jarmarků doposud dětem poslali.

 • Z fairtrade obchůdku se prodalo zboží v hodnotě v minulém roce za 31 517 Kč. Děkuji všem, kdo tak podporujete drobné podnikatele třetího světa, aby jejich děti nemuseli pracovat ve výrobě a mohou navštěvovat školu.

 • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, akolytům za návštěvy u nemocných, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.

alt

 • Dnes je poslední možnost zapsat se na duchovní obnovu.

 • Dnes Vás všechny zvu na koncert. V 17:00 hod. vystoupí v našem kostele skupina Soumrak ze Zbraslavi.

 • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se na stolku, obsadíme-li autobus, můžeme navštívit také Florencii, případně další města.

 • Od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl.

 • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, akolytům za návštěvy u nemocných, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.

 

Ne

3. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

Svátek Obrácení   sv. Pavla

   8:00

 18:00

Na daný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Timoteje a Tita

 

 

St

 

18:00

Na daný úmysl

Čt

Sv. Tomáše Akvinského

08:00:00

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a dva bratry

 Pa

 

18:00

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, rodiče Lacinovy, syna a duše v očistci

So

 

  8:00

Za rodinu Havlátovu a Brychtovu

Ne

4. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

Za Miroslava Porupku a rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu

Za živé a zemřelé farníky

 

 • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se na stolku, obsadíme-li autobus, můžeme navštívit také Florencii, případně další města.

 • V sobotu 30.1.2016 se uskuteční farní ples. Všechny Vás srdečně zvu.

 • Děkuji všem, kdo se zapojili do Tíkrálové sbírky; koledníkům i těm, kteří je doprovázeli. Vybralo se opět víc jako loni. Celková částka za farnost Velká Bíteš činí 160 543,- Všem, kdo přispěli, děkuji! Pán Bůh zaplať.

 • Od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů.

 • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, akolytům za návštěvy u nemocných, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.

 

 

 

Ne

Svátek Křtu Páně

  8:00

 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu a Pokorných

Za zemřelého Dušana Hanzelku

Po

 

   

   8:00

 

Za J.Božka a Pavlíka Bártů, v Košíkově bude mše sv. za týden

Út

 

 

 

St

 

18:00

Modlitba korunky k Božímu milosrdenství a růžence

Čt

 

 8:00

 

Bohuslužba slova

 

18:00

Za rodinu Markovu, Hanákovu a Neklapilovu

Za J. Božka a Pavlíka Bártů

So

 

  8:00

Za Boží pomoc a ochranu

Ne

2. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Josefa Kopáčka, maminku a Drahomíra Hotárka

Za živé a zemřelé farníky

 ·       Od 5.2.2016 bychom zahájili duchovní obnovu farnosti. Bylo by to 10. po sobě jdoucích pátků po bohoslužbě, kromě velikonoc. Zájemci zapisujte se na stolku na přiložený papír do příštího týdne.

·       V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se na stolku, můžeme navštívit také Florencii, případně další města, obsadíme-li autobus.

·       Za týden v neděli Vás všechny zvu na koncert. V 17:00 hod. vystoupí       v našem kostele skupina Soumrak ze Zbraslavi.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, akolytům za návštěvy u nemocných, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.