Rok 2016

 

Ne

25. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

   8:00  

 

 19:00

Za rodiče Maršálkovy, sourozence, jejich rodiče a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů

 

 

St

Sv. Matouše

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Sojkovu, Václavkovu a Pestrovu

Čt

 

8:00

Na dobrý úmysl

Sv. Pia z Pietrelciny

18:00

Za Ladislava Nedomy, rodiče Nedomovy a Havlátovy

So

 

8:00

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

Za Františku Žákovu, Radoslava Hudečka a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

  

·      Náboženství se vyučuje od úterý 20.9.2016; 1.a 5. třídy od 26.9.2016

·      1. stupeň na staré škole v učebně keramiky, 2. stupeň na nové škole.

·      V pátek máme den modlitwb za AKS (arcibiskupský kněžský seminář              

v Olomouci)

·      Můžete se ještě přihlásit na farní pouť do Říma od 30.9. do 7.10.2016

·      Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

 

 

 Ne

23. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

   8:00 

 

18:00

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, za rodiče Lacinovy, syna a živou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu, Žákovu a Cahovu

Čt

Svátek Narození Panny Marie

8:00

Za Libuši a Vítězslava Ventrubovy a zemřelé příbuzné a duše v očistci

 Pá

 

10:00

17:00

 

18:00

 

Na dobrý úmysl v domově důchodců

Svátost smíření, zpovídá P. Tomáš Holý                      z Náměště

Za živou a zemřelou rodinu Matouškovu a Hladíkovu

So

 

8:00

Za Josefa Macha, zetě Františka a Josefa

Ne

24. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Dufkovy, tety, strýce, celou rodinu, za Ladislava a Růženu a duše v očistci

       Zdeněk Vítek z Velké Bíteše a Jana Smejkalová z Pavlova budou oddáni

      sobotu 10.9. 2016 při mši sv. v 11 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba v Pavlově.

 

      Za týden na hodovou neděli s námi bude slavit eucharistii také Bítešská chasa.

    

      Farnost Velká Bíteš a Kolpingova rodina vás zvou na hodovou sobotu 10. září od15.hodin na farní zahradu do Velké Bíteše. Uskuteční se zde klání pro děti Bíteš hledá a vystoupení farních kapel z Velké Bíteše - Katka Vrzalová, kapela Bohumilové, zahraje Katka Ráboňová a Martin Šmídek a čeká vás další bohatý program. Bítešská farní zahrada bude otevřena až do večera jako hodový sklípek.

 

      Svůj nesouhlas s adopcí dětí homosexuálními páry můžete vyjádřit podpisem na  

      petiční arch.

 

      Na pouť ke svaté bráně do Kostelního Vydří pojedeme v sobotu 17.9. 2016

 

      Můžete se ještě přihlásit na farní pouť do Říma od 30.9. do 7.10.2016

 

     Děkuji všem spolupracovníkům. 

 

Ne

22.neděle v mezidobí,

Pouť sv.Bartoloměje v Košíkově

  8:00

 

9:30

Za syna Rostilava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky  v KOŠÍKOVĚ

 

 

Po

Panny Marie Královny

   8:00

 

 19:00

Za rodinu Všianskou, Kranzovou, Hlanicovou a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Bartoloměje

19:00:00

Modlitba růžence a korunky Božího milosrdenství

Čt

 

8:00

 

 

Modlitba růžence a korunky Božího milosrdenství

Za Bohuslava Marka, rodiče Markovy a Martínkovy a za živou a zemřelou rodinu bude za týden 1.9. 2016

 

19:00:00

Na úmysl dárce

Za Marii a Josefa Jeřábkovy

So

Sv. Moniky

8:00

11:00

Za Marii Báňovu a Anežku Bártovu

Za novomanžele

Ne

22. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a

 Pokorných

 

 

V sobotu v 11:00 zde budou oddáni Petr Nováček z Velké Bíteše a Lucie Ševčíková z Rudy.

V sobotu 27.8. Vás zvu na 13. pouť rodin do Žďáru na Zámek

s putováním k bráně milosrdenství. Program probíhá od 9:00 do 16:00 také pro děti.

Od pondělí 22.8. probíhá XXXV. pěší pouť na Velehrad můžete se připojit třeba na jednu etapu nebo na část. Autobus v sobotu

na závěrečnou etapu pojede v 5:45 od dolní benzínové čerpací stanice.

Mši svatou pro všechny poutníky bude mít biskup Pavel Posád.

Kolpingova rodina a hlavní stárkovský pár vás zvou hodovou sobotu 10. září od 15 hodin na farní zahradu. Soutěž Bíteš hledá borce letos obohatí Katka Vrzalová, kapela Bohumilové, kouzelník, zahraje Katka Ráboňová a Martin Šmídek a čeká vás další bohatý program. Farní zahrada bude letos otevřena až do večera jako hodový sklípek.

 

Ne

22. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a Pokorných

Po

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

   8:00 

 19:00

Za živou a zemřelou rodinu Burdovu a Ventrubovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

19:00

Za živou a zemřelou rodinu Brymovu a Zavadilovu

Čt

 

8:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou živou rodinu

 

18:00

18:45

Za rodiče Pelikánovy, Soukupovy a sourozence

adorace

So

Sv. Řehoře Velikého

8:00

11:00

Za živou a zemřelou rodinu Hlavínkovu

Za novomanžele

Ne

23. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu

 

 

 Ve středu je v Brně od 17:00 pochod pro život.

 

      Od pátku 2.9. 2016 budou večerní bohoslužby od 18:00 hod.

      V pátek při bohoslužbě bude žehnání školních aktovek.

 

      V sobotu v 11:00 zde budou oddáni Roman Matoušek z Pucova a Zuzana Muzikářova z Velké Bíteše.

 

      V sobotu se uskuteční pěší pouť do Netína. Pěší poutníci odchází od fary v 10:30,

       je možné jet autobusem z Velké Bíteše 15:05 do Velkého Meziříčí a potom s námi

         

      Farnost Velká Bíteš a Kolpingova rodina vás zvou na hodovou sobotu 10. září od15.hodin na farní zahradu do Velké Bíteše. Uskuteční se zde klání pro děti Bíteš hledá a vystoupení farních kapel z Velké Bíteše - Katka Vrzalová, kapela Bohumilové, zahraje Katka Ráboňová a Martin Šmídek a čeká vás další bohatý program. Bítešská farní zahrada bude otevřena až do večera jako hodový sklípek.

 

     Děkuji všem spolupracovníkům. 

 

Ne

20. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Ctibora Velebu, rodinu Velebovu a Nečesalovu

Po

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 19:00

 

Za živou a zemřelou rodinu Šanderovu a Dočkalovu

 

Út

 

 

 

St

 

19:00

Za manžela Karla, švagra Josefa a rodinu Cahovu, Žákovu a Sedlákovu

Čt

 

8:00

Za Miroslava Loupa a živou rodinu

  Pá

 

19:00

Za Antonína a Annu Srpovy

Za Magdalénu Homolovou a manžela

So

Sv. Bernarda

8:00

Za Miroslava Smolíka

Ne

22.neděle v mezidobí,

Pouť sv.Bartoloměje v Košíkově

8:00

 

9:30

Za syna Rostilava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

 V Košíkově za živé a zemřelé farníky

 

  

·      Sredčně Vás zveme na svěcení kapličky sv. Judy Tadeáše a slavnostní mši svatou k poctě tohoto světce v sobotu 20.8. v 15:00 hod. Velká Bíteš, Jihlavská 681.

·      Za týden v neděli Vás zvu na tradiční pouť sv. Bartoloměje do Košíkova. Bohoslužba tam bude v 9:30 hod.

·      Děkuji všem spolupracovníkům.