ŠTĚDRÝ VEČER 16:00 Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou ž. a zem. rodinu

24:00 za všechny kněze, kteří působili v naší farnosti

  Ne

Slavnost Narození Páně

  8:00 

9:30

17:00

Za rodiče Papučíkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Živý Betlém

Po

Sv. Štěpána

   8:00

   9:30

Za Karla Kozu, celou přízeň a duše v očistci

Za Libu Fialovu, syna Jiřího a celou rodinu

Út

Sv. Jana apoštola

   8:00

Na dobrý úmysl

St

Svátek sv. Mláďátek

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Machovu, Prchalovu a Zavadilovu

Čt

Sv. Tomáš Becket

8:00

Za rodinu Porupkovu, Urbánkovu, Tomkovu a duše v očistci

  Pá

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa

18:00

Za Jiřího Vlacha, rodiče a sourozence

So

Sv. Silvestra

 17:00

 

 23:45

 24:00

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci

Adorace

Zvonění

Ne

Slavnost Matky Boží Panny Marie

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Antonína a Růženu Koláčných

 

 ·      Připomínka manželských slibů bude letos na svátek sv. Štěpána 26.12. na obou bohoslužbách.

·      Prosím koledníky, aby si vyzvedli materiály k Tříkrálové sbírce o svátku sv. Štěpána na faře. Vydávat je bude  paní  Zavadilová po obou bohoslužbách.

·      Na farní poutní zájezd do Lurd a Lasalety pojedeme 03.05  - 11.05.2017, zapisujte se vzadu na stolku. Program zájezdu je ve vývěsce a na stránkách farnosti.     Cena 11.900,- Kč

·      Děkuji všem spolupracovníkům, zvlášť dětem a mládeži za vánoční výzdobu kostela; varhaníkům za věrnou službu a přípravu vánoc; zvoníkům, ministrantům a ministrantkám, akolytům, lektorům, za úklid kostela a fary.

Všechny Vás zvu na Rybovu mši 8.1.2017 v 16:00, kterou zahraje v našem kostele Komorní tišnovský orchestr.