Ne

4. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Hladíkovu a Matouškovu

Po

 

   8:00

 18:00

Za rodiče Pavlíkovy, syna Václava a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

 

   8:00

Na dobrý úmysl

St

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Klímovu a Havránkovu

Čt

 

8:00

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Maškovu a Tučkovu a celý rod

ZPOVĚDNÍ DEN FARNOSTI od 18:00 do 20:00

  Pá

Betlém. světlo od 16:00

8:00

Za rodinu Kresearovu a duše v očistci

So

Štědrý den

16:00

 

24:00

Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou živou a zemřelou rodinu

Za všechny kněze, kteří zde ve farnosti působili

Ne

Slavnost Narození Páně

  8:00

9:30

17:00

Za rodiče Papučíkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Živý Betlém v kostele

 

·      Děti, v pátek 23.12. v 9:00 přijďte na zdobení stromků.

·      Děti, na štědrý večer si přineste lucerničky na Betlémské světlo, přede mší svatou utvoříme průvod a při evangeliu budete svítit kolem ambonu, potom si Betlémské světlo odnesete domů.

·      Připomínka manželských slibů bude letos na svátek sv. Štěpána 26.12. na obou bohoslužbách.

·      Na farní poutní zájezd do Lurd a Lasalety pojedeme 03.05  - 11.05.2017, zapisujte se vzadu na stolku. Program zájezdu je ve vývěsce a na stránkách farnosti.     Cena 11.900,- Kč

·      Snoubenci, kteří hodláte v příštím roce uzavřít sňatek, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

·      Z vánočního jarmarku je doposud 13 580,- Všem, kdo se na něm podíleli, děkuji!

·      Děkuji všem spolupracovníkům.