Ne

3. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za Růženu Lysou a manžela

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

 18:00

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út

Sv. Lucie

 

 

St

Sv. Jana od Kříže

18:00

12:00

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

Pohřeb Jarmily Dvořákové

Čt

 

7:30

Na DÚ

  Pá

 

18:00

 

18:45

Za dvoje rodiče Burešovy, syna, žijící rodinu, za duše v očistci a za ochranu Panny Marie

Adorace za kněze

So

 

8:00

 

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Ne

4. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Hladíkovu a Matouškovu

 

 

·      Snoubenci, kteří hodláte v příštím roce uzavřít sňatek, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

·      Připomínka manželských slibů bude letos na svátek sv. Štěpána 26.12. na obou bohoslužbách.

·      Zájemci na poutní zájezd do Lurd, zapisujte se vzadu na stolku. Program zájezdu je ve vývěsce a na stránkách farnosti. Termín 03.05  - 11.05.2017; cena 11.900,- Kč

·      Děkuji všem spolupracovníkům.