Ne

2. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

Po

 

17:00      

 

 18:00

Za rodiče Hejtmánkovy a duše v očistci

Na závěr bohoslužby sv. Mikuláš

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Mikuláše

 

 

St

Sv. Ambrože

18:00

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

Čt

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy a dva bratry

  Pá

 

17:0018:00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

8:00

 

10:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

Pohřeb Františka Kmoníčka

Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

Za Růženu Lysou a manžela

Za živé a zemřelé farníky

 

 ·      Zvu všechny seniory na setkání seniorů našeho děkanství, které  se bude konat       ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00    na téma: „ Stáří jako povolání.“ Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.

·      V pátek 9.11. od 17:00 zpovídá P. Josef Požár, farář z Jinošova.

·      Představení prvokomunikantů bude za týden 3. adventní neděli 11.12. v 9:30, ten den bude také vánoční jarmark.

·      Děti, můžete darovat hračky v obětním průvodu pro děti ze sociálně slabších rodin.

·      Děti, přijďte zítra přivítat a pozdravit sv. Mikuláše v 17:00

·      Snoubenci, kteří hodláte v příštím roce uzavřít sňatek, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

Společenství: modlitby matek, koordinátorka Klárka Beránková