Ne

1. neděle adventní

  8:00 

9:30

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Horkých a Pelánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání vánočního stromu na Masarykově náměstí

Po

 

   8:00

 

 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Burdovu a Čermákovu a Emílii Beránkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Ondřeje

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Markovu a
Chalupovu

Čt

 

8:00

Za Františka Jaroše a rodinu Počuchovu

  Pá

 

10:00

18:00

Domov důchodců

Za rodinu Kučerovu

So

Sv. Františka Xaverského

8:45

7:00

Sraz netínských poutníků u fary

Za Marii Nedomovu, rodiče Dufkovy a Nedomovy

Ne

2. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu


 

  • Zvu všechny seniory na setkání seniorů našeho děkanství, které  se bude konat       ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00    na téma: „ Stáří jako povolání.“

·      Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.

·      Představení prvokomunikantů bude 3. adventní neděli 11.12. v 9:30, ten den bude také vánoční jarmark.

·      Děti, od příští neděle můžete nosit hračky v obětním průvodu pro děti               ze sociálně slabších rodin.

·      Zvu Vás na další brněnský pochod pro život ve středu 14. 12. 2016                    od 17.00

·      Děkuji všem spolupracovníkům.