Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8:00 

 

 

 

9:30

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu

Za manžela Ladislava, živou a zemřelou rodinu Pálenských a Vlčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Za Vladimíra Knoflíčka

Po

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

   8:00

 18:00

Za Františka Kubíčka, rodinu Štefkovu a Burianovu

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Cecilie

 

 

St

Sv. Klementa I.

18:00

Za Jaroslava a rodinu Melicharovu a duše v očistci

Čt

Sv. Ondřeje Dung Laca a druhů

8:30

9:00

 

Modlitba růžence

Za Bohuslava Marka, rodiče Markovy a Martínkovy a za duše v očistci

  Pá

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Burianovu a Štefkovu a duše v očistci

So

 

8:00

Na dobrý úmysl

Ne

1. neděle adventní

  8:00

9:30

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Horkých a Pelánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání vánočního stromu

 . Ve čtvrtek Vás zvu na je rekolekční bohoslužbu velkomeziříčského děkanství.

V pátek v 18:00 zde bude mít mši svatou Juris z Osové Bítýšky s promluvou pro mládež, potom zvu všechny mladé na faru, kde bude setkání pokračovat.

  • Setkání seniorů našeho děkanství se bude konat ve farním sále na faře ve Velkém     Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00 na téma: „ Stáří jako povolání.“

·      Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.

·      Představení prvokomunikantů bude 3. adventní neděli 11.12. v 9:30, ten den bude také vánoční jarmark.

·      Za týden po obou bohoslužbách bude žehnání adventních věnců.

 

·      Lenka Zavadilová bude dnes prodávat adventní kalendáře po obou bohoslužbách za 90,-; můžete se u ní zastavit i doma v průběhu příštího týdne.

·      Děti, od příští neděle můžete nosit hračky v obětním průvodu pro děti               ze sociálně slabších rodin.

·      Děkuji všem spolupracovníkům.