Ne

32. neděle v mezidobí

  8:00 

 

9:30

15:00

 

16:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna, rodiče Limberkovy a za živé a zemřelé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Modlitba na novém hřbitově za všechny zemřelé

Modlitba v Košíkově za všechny zemřelé

Po

 

   8:00

 18:00

Za rodiče Melkesovy, Novotných a sestru

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Posvěcení lateránské baziliky

18:00

Na dobrý úmysl

Za Karla a Valerii Mužíkovy, za rodiče Matejkovy

Čt

Sv. Lva Velikého

8:00

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

  Pá

Sv. Martina

10:00

18:00

Domov důchodců

Za rodiče Zavadilovy a syna

So

Sv. Josafata

8:00

Za zemřelého Ludvíka Zavřela, oboje rodiče a celou živou rodinu

Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jana Dvořáka, jeho rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

 

 

  • Od 1.11. do 8.11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění obvyklých podmínek.
  • 11.11. připadá 15. výročí lidových misií, u misijního kříže poděkujeme za přijaté duchovní dary a poprosíme za ty, kterým vyprošujeme víru. Vezměte si s sebou svíčky.
  • Zvu Vás na koncert skupiny Bohumilů a Soumraku do Jasenice v sobotu 12.11.      ve 14:00 hod.
  • Od 1.11. se zapisují úmysly bohoslužeb na 1. pololetí 2017
  • Srdečně Vás zveme na oslavy 20 let Kolpingovy rodiny ve Velké Bíteši, které se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Od 15 hodin bude v našem kostele slavnostní bohoslužba, kterou budou sloužit kněží – rodáci z Bíteše. V 19.30 se uskuteční v kulturním domě zábava s kapelou Eremy a Pavlem Helanem. Vystoupí i Katka Vrzalová.
  • Děkuji všem spolupracovníkům.