Ne

25. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

   8:00  

 

 19:00

Za rodiče Maršálkovy, sourozence, jejich rodiče a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů

 

 

St

Sv. Matouše

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Sojkovu, Václavkovu a Pestrovu

Čt

 

8:00

Na dobrý úmysl

Sv. Pia z Pietrelciny

18:00

Za Ladislava Nedomy, rodiče Nedomovy a Havlátovy

So

 

8:00

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

Za Františku Žákovu, Radoslava Hudečka a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

  

·      Náboženství se vyučuje od úterý 20.9.2016; 1.a 5. třídy od 26.9.2016

·      1. stupeň na staré škole v učebně keramiky, 2. stupeň na nové škole.

·      V pátek máme den modlitwb za AKS (arcibiskupský kněžský seminář              

v Olomouci)

·      Můžete se ještě přihlásit na farní pouť do Říma od 30.9. do 7.10.2016

·      Děkuji všem spolupracovníkům.