Ne

23. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

   8:00 

 

18:00

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, za rodiče Lacinovy, syna a živou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu, Žákovu a Cahovu

Čt

Svátek Narození Panny Marie

8:00

Za Libuši a Vítězslava Ventrubovy a zemřelé příbuzné a duše v očistci

 Pá

 

10:00

17:00

 

18:00

 

Na dobrý úmysl v domově důchodců

Svátost smíření, zpovídá P. Tomáš Holý                      z Náměště

Za živou a zemřelou rodinu Matouškovu a Hladíkovu

So

 

8:00

Za Josefa Macha, zetě Františka a Josefa

Ne

24. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Dufkovy, tety, strýce, celou rodinu, za Ladislava a Růženu a duše v očistci

       Zdeněk Vítek z Velké Bíteše a Jana Smejkalová z Pavlova budou oddáni

      sobotu 10.9. 2016 při mši sv. v 11 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba v Pavlově.

 

      Za týden na hodovou neděli s námi bude slavit eucharistii také Bítešská chasa.

    

      Farnost Velká Bíteš a Kolpingova rodina vás zvou na hodovou sobotu 10. září od15.hodin na farní zahradu do Velké Bíteše. Uskuteční se zde klání pro děti Bíteš hledá a vystoupení farních kapel z Velké Bíteše - Katka Vrzalová, kapela Bohumilové, zahraje Katka Ráboňová a Martin Šmídek a čeká vás další bohatý program. Bítešská farní zahrada bude otevřena až do večera jako hodový sklípek.

 

      Svůj nesouhlas s adopcí dětí homosexuálními páry můžete vyjádřit podpisem na  

      petiční arch.

 

      Na pouť ke svaté bráně do Kostelního Vydří pojedeme v sobotu 17.9. 2016

 

      Můžete se ještě přihlásit na farní pouť do Říma od 30.9. do 7.10.2016

 

     Děkuji všem spolupracovníkům.