alt

Účastníci farní potě do Říma, setkáme se krátce po bohoslužbě v kostele.

Ode dneška se zapisují úmysly na další půl rok.

Ve středu je v 17:00 v kostele setkání rodičů a prvokomunikantů.

Ve čtvrtek je začátek novény k DS.

Sedmého května v 10:30 zde budou oddáni Jan Klíma a Marie Tomanová, oba z Nových Sadů.

14. května pojedeme na Farní poutní zájezd na Turzovku. Zájemci, zapište se vzadu na stolku, odjezd v 5:00 od kostela.

28. května se uskuteční Národní pouť do Krakova. Zájemci, zapište se vzadu na stolku.

Liturgické texty na každý den si můžete brát vzadu na stolku.

Sbírka na Ukrajinu minulý týden činila 21 500,- Děkuji všem, kdo jste přispěli. Pán Bůh zaplať.

Účastníci farní potě do Říma, setkáme se krátce po bohoslužbě v kostele.

Pán Bůh zaplať.

Děkuji všem spolupracovníkům.