alt     

V sobotu 23.4. zde budou oddáni Lubomír Klimeš a Tereza Dočkalová.

Za týden 24.4. bude na obou  bohoslužbách udělena svátost nemocných. Podmínky k přijetí svátostí: milost posvěcující-stav bez těžké viny, vyšší věk nebo vážná nemoc. Svátost smíření můžete přijat v průběhu předchozího týdne.

Kolpingova rodina Velká Bíteš Vás zve na besedu v rámci Bítešské akademie. Bude se týkat tématu veřejné dopravy. Přijdou mezi nás dva odborníci - Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy a Aleš Kratina, je vedoucí odboru dopravy v Třebíči. Beseda se uskuteční v neděli 17. dubna v 18 hodin na ZUŠ Velká Bíteš.

Za týden v neděli 24.4. bude z rozhodnutí papeže provedena sbírka ve všech katolických kostelích Evropy na pomoc trpícím na Ukrajině.

14. května pojedeme na Farní poutní zájezd na Turzovku. Zájemci, zapište se vzadu na stolku.

28. května se uskuteční Národní pouť do Krakova. Zájemci, zapište se vzadu na stolku.


Liturgické texty na každý den si můžete brát vzadu na stolku

Milí rodiče, můžete přihlásit svoje děti na letní farní tábory. Přihlášky naleznete vzadu na stolečku nebo na internetových stránkách farnosti.

Děkuji všem spolupracovníkům.