alt    

  • Dnes vybereme postní pokladničky-postničky.

  • Milí rodiče, můžete přihlásit svoje děti na letní farní tábory. Přihlášky naleznete vzadu na stolečku nebo na internetových stránkách farnosti.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.