alt

  • Tato mše svatá byla za všechny kněze, kteří působili v naší farnosti.

  • Zítra na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude žehnání pokrmů po obou bohoslužbách.

  • Za týden na neděli Božího milosrdenství vybereme postní pokladničky-postničky.

  • Milí rodiče, můžete přihlásit svoje děti na letní farní tábory. Přihlášky naleznete vzadu na stolečku nebo na internetových stránkách farnosti.

  • 2. dubna v 11:00 odchází pěší poutníci od fary do Netína.

  • Zítra na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ve 2:00 začíná letní čas!

  • Všem Vám přeji a vyprošuji radost Zmrtvýchvstalého Pána!