alt

 

  • Zpovědní den farnosti bude tradičně ve středu svatého týdne 23.3.2016 už od 17:00 do 20:00 hod.

  • Na Bílou sobotu spolčo dětí na faře nebude.

  • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude žehnání pokrmů po obou bohoslužbách.

  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly.

  • Jako každý rok, tak i tento, se uskuteční farní letní tábory pro starší i mladší děti. Tábor pro mladší děti se bude konat v termínu od 2. do 9. července na faře v Osové Bítýšce.Přihlášky, které naleznete vzadu na stolečku nebo na webových stránkách farnostiodevzdávejte výhradně hlavnímu vedoucímu Janu Václavovi Brymovi. Tábor pro starší děti se bude konat v termínu 1. - 13. srpna v tee-pee tábořišti v okolí vesnice Vaneč. Přihlášky odevzdávejte hlavní vedoucí Kateřině Ráboňové osobně nebo prostřednictvím emailu uvedeným na přihlášká.Cena tábora je 2200 Kč a z toho záloha 200 Kč při odevzdání přihlášky.