Ne

3. neděle v mezidobí

  8:00 

9:30

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

Svátek Obrácení   sv. Pavla

   8:00

 18:00

Na daný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Timoteje a Tita

 

 

St

 

18:00

Na daný úmysl

Čt

Sv. Tomáše Akvinského

08:00:00

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a dva bratry

 Pa

 

18:00

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, rodiče Lacinovy, syna a duše v očistci

So

 

  8:00

Za rodinu Havlátovu a Brychtovu

Ne

4. neděle v mezidobí

  8:00

 

9:30

Za Miroslava Porupku a rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu

Za živé a zemřelé farníky

 

  • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se na stolku, obsadíme-li autobus, můžeme navštívit také Florencii, případně další města.

  • V sobotu 30.1.2016 se uskuteční farní ples. Všechny Vás srdečně zvu.

  • Děkuji všem, kdo se zapojili do Tíkrálové sbírky; koledníkům i těm, kteří je doprovázeli. Vybralo se opět víc jako loni. Celková částka za farnost Velká Bíteš činí 160 543,- Všem, kdo přispěli, děkuji! Pán Bůh zaplať.

  • Od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů.

  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, akolytům za návštěvy u nemocných, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.