alt

  • Dnes je poslední možnost zapsat se na duchovní obnovu.

  • Dnes Vás všechny zvu na koncert. V 17:00 hod. vystoupí v našem kostele skupina Soumrak ze Zbraslavi.

  • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se na stolku, obsadíme-li autobus, můžeme navštívit také Florencii, případně další města.

  • Od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl.

  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, akolytům za návštěvy u nemocných, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.