Ne

Svátek Křtu Páně

  8:00

 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu a Pokorných

Za zemřelého Dušana Hanzelku

Po

 

   

   8:00

 

Za J.Božka a Pavlíka Bártů, v Košíkově bude mše sv. za týden

Út

 

 

 

St

 

18:00

Modlitba korunky k Božímu milosrdenství a růžence

Čt

 

 8:00

 

Bohuslužba slova

 

18:00

Za rodinu Markovu, Hanákovu a Neklapilovu

Za J. Božka a Pavlíka Bártů

So

 

  8:00

Za Boží pomoc a ochranu

Ne

2. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Josefa Kopáčka, maminku a Drahomíra Hotárka

Za živé a zemřelé farníky

 ·       Od 5.2.2016 bychom zahájili duchovní obnovu farnosti. Bylo by to 10. po sobě jdoucích pátků po bohoslužbě, kromě velikonoc. Zájemci zapisujte se na stolku na přiložený papír do příštího týdne.

·       V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se na stolku, můžeme navštívit také Florencii, případně další města, obsadíme-li autobus.

·       Za týden v neděli Vás všechny zvu na koncert. V 17:00 hod. vystoupí       v našem kostele skupina Soumrak ze Zbraslavi.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, akolytům za návštěvy u nemocných, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.