alt

  • Dnes po obou bohoslužbách bude předprodej vstupenek na farní ples, který se uskuteční 30. ledna 2016.

  • Za týden zde bude novokněz z Měřína P. Zdeněk Drštka.

  • Od 5.2.2016 bychom zahájili duchovní obnovu farnosti. Bylo by to 10. po sobě jdoucích pátků po bohoslužbě, kromě velikonoc. Zájemci zapisujte se na stolku na přiložený papír do 14. dní.

  • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se také na stolku, můžeme navštívit také Florencii, případně další města.

  • Farnost Velká Bíteš s Janou a Milanem Vlčkem Vás zve dnes na koncert v 17:00. V našem kostele vystoupí Tišnovský komorní orchestr.

  • Kolpingova rodina Velká Bíteš vás zve na besedu s názvem Evropa a migrační krize. Ta se koná v rámci tradiční Bítešské akademie dnes 3. ledna v 18 hodin na Základní umělecké škole. Naším hostem bude PetrBlížkovský, který je jedním z nejvýznamnějších českých úředníků v Bruselu a je autorem knihy Evropa: myšlenka získávající tvar.

  • Za týden po obou bohoslužbách bude v zadu na stolku pokladnička z Tříkrálové sbírky pro ty, kdo se nesetkali s koledníky.

  • Za 14. dní 17. ledna v 17:00 hod. vystoupí v našem kostele skupina Soumrak ze Zbraslavi.

  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, akolytům za návštěvy u nemocných, za vánoční výzdobu, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.