alt

 

 

  • Prosím všechny koledníky, aby si dnes po obou bohoslužbách vyzvedli materiály k Tříkrálové sbírce na faře, vydává je tam pani Jiřina Zavadilová.

  • Za týden v neděli po obou bohoslužbách bude předprodej vstupenek na farní ples, který se uskuteční 30. ledna 2016.

  • Od 5.2.2016 bychom zahájili duchovní obnovu farnosti. Bylo by to 10. po sobě jdoucích pátků po bohoslužbě, kromě velikonoc. Zájemci pište se na stolku na přiložený papír.

  • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se také na stolku.

  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, dětskému sboru Poměnky, farnímu sboru, akolytům za návštěvy u nemocných, za vánoční výzdobu, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.