Rok 2014

   
Ne
5. neděle
v mezidobí
8:00
 9:30
Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a 2 bratry
Za živé a zemřelé farníky
Po
Sv. Scholastiky
18:00
Košíkov: za rodinu Kratochvílovu a syna, rodinu Mahelovu, dceru a živou rodinu
Út
Panny Marie Lurdské
 
 
St
 
18:00
Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče a Antonína Trávníčka
Čt
 
8:00
Za Lenku Ježovu a živou rodinu
 
17:00
18:00
Svátost smíření, zpovídá P. Jan Nekuda z Náměště
Za Jiřinu a Františka Čermákovy
So
 
  8:00
Za živou a zemřelou rodinu Krouhlíkovu
Ne
6. neděle
v mezidobí
8:00
9:30
Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a 2 bratry
Za živé a zemřelé farníky
 
 
 
 
 
 • V pátek 14.2. zde bude od 17:00 zpovídat P. Jan Nekuda, farář z Náměště nad Oslavou.
 • Nahlaste mně nemocné popřípadě t.č., abych je mohl navštívit.
 • V dubnu začne příprava na biřmování, zájemci zapisujte  se v zákristii.
 • Věk biřmovanců je 15. roků, biřmování bude za rok na jaře.
 • V zákristii jsou CD z koncertu s výtěžkem na varhany Venduly Novákové a Ondřeje Kašpara. CD se prodává za 200,- a výtěžek bude nové na varhany v Březí.

 • 15.2. se uskuteční IX. Farní ples. Prosíme o jeho podporu, dary do tomboly můžete nosit paní Hudečkové do obuvi na náměstí. Děkuji!

 • Kdo má zájem o CD nebo DVD z adventní obnovy, P.Marcela Javory, ať se napíše vzadu na stolku.
 • 18. února za týden v úterý bude celodenní adorace farnosti. Zapisujte se na přiložený papír vzadu na stolku.
 • Děkuji za úklid vánoční výzdoby mládeži a dětem.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.
 
 

     
Ne
Svátek Uvedení Páně do chrámu
8:00
 
9:30
Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu a Pokorných
Za živé a zemřelé farníky
Po
Sv. Blažeje
18:00
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Hlavínkovu
Košíkov: modlitba
Út
 
 
 
St
Sv. Agáty
18:00
Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou živou i zemřelou rodinu
Čt
Sv. Pavla Mikiho a druhů
8:00
Za Jaromíra Šilhana 2. rodiče a za živou a zemřelou rodinu
za Václava Svobody, manželku, syna Miroslava a dceru Františku
1. pátek
18:00
Za živé a zemřelé rodiny Macholánovu, Jaškovu, Brůžičkovu a Jelinkovu
za rodinu Buchtovu a Kořínkovu
So
 
  8:00
Za zemřelé rodiče Chadimovy a Pokorných a živou rodinu
Ne
5. neděle
v mezidobí
8:00
9:30
Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a 2 bratry
Za živé a zemřelé farníky
 
 
 
 • Zítra bude vizitace farnosti. Mši svatou bude mít pan děkan z Velkého Meziříčí
 • Nahlaste mně nemocné popřípadě t.č., abych je mohl navštívit.
 • Koncem března začne příprava na biřmování, zájemci zapisujte  se v zákristii.
 • Věk biřmovanců je 15. roků, biřmování bude za rok na jaře.
 • V zákristii jsou CD z koncertu s výtěžkem na varhany Venduly Novákové a Ondřeje Kašpara. CD se prodává za 200,- a výtěžek bude nové na varhany v Březí.

 • V sobotu 8.2. v 9:00 provedeme úklid vánoční výzdoby.
 • 15.2. se uskuteční IX. Farní ples. Prosíme o jeho podporu, dary do tomboly můžete nosit paní Hudečkové do obuvi na náměstí. Děkuji!

 • Děkuji všem spolupracovníkům.
 
 

    
Ne
2. neděle v mezidobí
8:00
9:30
Za živé a zemřelé farníky
Za Růženu a Antonína Koláčných
Po
 
18:00
18:00
Košíkov: modlitba
Na DÚ
Út
Sv. Anežky Římské
 
 
St
 
18:00
Za maminku, za živou a zemřelou rodinu Žákovu a Klimešovu
Čt
 
8:00
Za manžela a živou a zemřelou rodinu
Sv. Františka Saleského
18:00
Za Miroslava Porupku, za živou a zemřelou rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu
So
Svátek Obrácení sv. Pavla
  8:00
za Marii Duškovou
Ne
3. neděle v mezidobí
8:00
 
9:30
Za zemřelého syna Libora a za zdraví pro dceru Janu
Za živé a zemřelé farníky
 
 
 
 
 • Nahlaste mně nemocné popřípadě t.č., abych je mohl navštívit.
 • V pondělí 20.1.2014 po večerní bohoslužbě bude adorace za kněze.
 • V zaákristii jsou CD z koncertu s výtěžkem na varhany Venduly Novákové a Ondřeje Kašpara. CD se prodává za 200,- a výtěžek bude nové na varhany v Březí.

 • Na vánočním jarmarku se utržilo 12 000,- Děkuji všem, kdo jste jarmark podpořili. Peníze posíláme na Papežské misijní dílo dětí. (dětem třetího světa)

 • Děkuji všem, kdo jste se zapojili, zpěvem, hrou na varhany, osvětlením, vánoční výzdobou kostela nebo obětavou prací při oslavě narození Ježíše a také všem spolupracovníkům.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.
 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB    26.1. - 2.2.2014

     

Ne

3. neděle v mezidobí

8:00

 

9:30

Za zemřelého syna Libora a za zdraví pro dceru Janu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Tomáše Akvinského

 

 

St

 

18:00

Za Olgu a Ladislava Žákovy

Čt

 

8:00

Za Václava Svobodu, manželku, syna Miroslava a dceru Františku

Sv. Jana Boska

18:00

Za rodinu Buchtovu a Kořínkovu

So

 

  8:00

Na poděkování

Ne

Svátek Uvedení Páně do chrámu

8:00

 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Jurianovu a Pokorných

Za živé a zemřelé farníky

 

·       Nahlaste mně nemocné popřípadě t.č., abych je mohl navštívit.

·       V zákristii jsou CD z koncertu s výtěžkem na varhany Venduly Novákové a Ondřeje Kašpara. CD se prodává za 200,- a výtěžek bude nové na varhany v Březí.

·       V pátek v 31.1. v 16:45 bude na faře schůzka ministrantů.

·       V sobotu 8.2. v 9:00 provedeme úklid vánoční výzdoby.

·       15.2. se uskuteční IX. Farní ples. Prosíme o jeho podporu, dary do tomboly můžete nosit paní Hudečkové do obuvi na náměstí. Děkuji!

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

 

     
Ne
Svátek Křtu Páně
8:00
 
9:30
Za Ing. Jaroslava Dvořáčka a živou a zemřelou rodinu
Za živé a zemřelé farníky
Po
 
  8:00
Košíkov: za živé a zemřelé farníky z Košíkova
Út
 
 
 
St
 
18:00
Na úmysl dárce
Čt
 
8:00
Za Marii Duškovou
Sv. Antonína
18:00
Za Karla Horáka, syna a dvoje rodiče a živou rodinu
So
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
  8:00
Za Josefa Kopáčka, maminku, Drahomíra Hotárka
Ne
2. neděle v mezidobí
8:00
9:30
Za Růženu a Antonína Koláčných
Za živé a zemřelé farníky
 
 
 • Nahlaste mně nemocné popřípadě t.č., abych je mohl navštívit.
 • Ve čtvrtek odpoledne 16.1.2014 navštíví naše město pan kardinál Dominik Duka v rámci požehnání nové haly v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši.
 • V pondělí 20.1.2014 po večerní bohoslužbě bude adorace za kněze.
 • V sakristii jsou CD z koncertu s výtěžkem na varhany Venduly Novákové a Ondřeje Kašpara. CD se prodává za 200,- a výtěžek bude nové na varhany v Březí.. 
Děkuji všem, kdo jste se zapojili, zpěvem, hrou na varhany, osvětlením, vánoční výzdobou kostela nebo obětavou prací při oslavě narození Ježíše a také všem spolupracovníkům.