Rok 2014

 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB     16.3. - 23.3.2014

     

Ne

2. neděle

postní

8:00

9:30

14:30

Za rodinu Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Po

 

8:00!!

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Slavnost sv. Josefa

18:00

18:45

Za Josefa Papučka, manželku a duše v očistci

Adorace za kněze

Čt

 

8:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

 

17:30

18:00

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za Josefu Špačkovu, manžela a rodiče

So

 

  8:00

Za rodinu Havlátovu a Brychtovu

Ne

3. neděle

postní

8:00

9:30

14:30

Za rodiče Šanderovy a  živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou mladé maminky

 

 

 

·       Ve středu po mši svaté v 18:45 bude adorace za kněze.

·       Kolpingova rodina Velká Bíteš Vás srdečně zve na besedu v rámci Bítešské akademie. Bude mít název Objevy ve výzkumu mozku a zúčastní       se jí Tomáš Zdechovský, který je zakladatelem několika neurocenter, specialistou na výzkum mozku, komunikaci a krizovým manažerem. Beseda se uskuteční dnes v 18 hodin na Základní umělecké škole ve Velké Bíteši.

·       1. setkání biřmovanců bude 11. dubna v 19:30 na faře. A potom 12.4. na setkání s panem biskupem v brněnské katedrále. Na setkání pojede zvláštní autobus.

·       Letní tábor pro mladší děti se bude konat v termínu 5.-12. července 2014           na faře v Rudíkově. Hlavní vedoucí Jan Brym.

·       Letní tábor pro starší děti se bude konat v termínu 5.-17. srpna 2014 v tábořišti

          mezi Tasovem a vesnicí Oslavou, jako minulý rok. Hlavní vedoucí Kateřina   

          Ráboňová. Přihlášky pro oba tábory jsou vzadu na stolečku nebo na vebových

          stránkách farnosti.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

 

         

 

 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB      9.3. - 16.3.2014

     

Ne

1. neděle

postní

8:00

9:30

14:30

Na poděkování za 75. let života a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou děti

Po

 

18:00

Košíkov: za rodiče Kociánovy a Kobylkovy, za

                 manžela a švagra

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za zemřelé rodiče Šabackých, Žaloudkovy a celou živou rodinu

Čt

Výroční den zvolení papeže Františka

8:00

Za rodiče Kociánovy, dva syny, rodiče Loukotovy a Boží požehnání pro celou rodinu

 

17:00

17:30

18:00

 

Svátost smíření, zpovídá P. Jan Nekuda

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za zemřelé rodiče Pokorných a Chadimovy a za duše v očistci

So

 

  8:00

Za Vincenta Beleje, živou a zemřelou rodinu

Ne

2. neděle

postní

8:00

9:30

14:30

Za rodinu Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

·        V pátek od 17:00 zde bude zpovídat P. Jan Nekuda, farář z Náměště nad Oslavou.

·        Kolpingova rodina Velká Bíteš Vás srdečně zve na besedu v rámci Bítešské akademie. Bude mít název Objevy ve výzkumu mozku a zúčastní       se jí Tomáš Zdechovský, který je zakladatelem několika neurocenter, specialistou na výzkum mozku, komunikaci a krizovým manažerem. Beseda se uskuteční příští neděli 16. března v 18 hodin na Základní umělecké škole ve Velké Bíteši.

·        1. setkání biřmovanců bude 11. dubna v 19:30 na faře. A potom 12.4. na setkání s panem biskupem v brněnské katedrále. Na setkání pojede zvláštní autobus.

·        Letní tábor pro mladší děti se bude konat v termínu 5.-12. července 2014           na faře v Rudíkově. Hlavní vedoucí Jan Brym.

·        Letní tábor pro starší děti se bude konat v termínu 5.-17. srpna 2014 v tábořišti

          mezi Tasovem a vesnicí Oslavou, jako minulý rok. Hlavní vedoucí Kateřina   

          Ráboňová. Přihlášky pro oba tábory jsou vzadu na stolečku nebo na vebových

          farnosti.

          Výtěžek z plesu činí 85 781,- Všem zapojeným jakoukoli formou děkuji!!!

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne
7. neděle
v mezidobí
8:00
 9:30
Za manžele Švancarovy
Za živé a zemřelé farníky
Po
 
8:00!
18:00
Za Ladislava a Růženu Dufkovy a rodiče Dufkovy
Košíkov: modlitba
Út
 
 
 
St
 
 
 
Čt
 
8:00
Za rodiče Nožičkovy a Jelínkovy, snachu Hanku, vnučku Lenku, za živou a zemřelou přízeň
 
18:00
za rodiče Pavlíkovy a bratra Václava a duše v očistci
So
 
  8:00
 1. Za rodiče Pískovy
 2. Za živou a zemřelou rodinu Chybovu
Ne
8. neděle
v mezidobí
8:00
 
9:30
Za Miroslava Porupku a za živou a zemřelou rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu
Za živé a zemřelé farníky
 
 
 • Slavnost 1.svatého přijímání bude 1.června v 9:30; představení prvokomunikantů bude za týden 2.března v 9:30
 • Dnes Vás zveme v 18:00 hod. do LŠU, kde v rámci Bítešské akademie vystoupí Jana Zelená ředitelka Oblastní charity Žďár. Seznámí nás s využitím služeb Charity; služeb osobní asistence s pečovatelskou službou či denního stacionáře, to vše můžeme využít pro své nemocné.

 • Začátkem března budeme mít vzácnou návštěvu. Do naší farnosti zavítá náš brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Na první pátek v březnu 7.3. bude mít mši svatou za všechny živé a zemřelé zaměstnance 1. brněnské strojírny.

 • 1. setkání biřmovanců bude 11. dubna v 19:30 na faře.
 • Věk biřmovanců je 15. roků, biřmování bude za rok na jaře. 
 • Nahlaste mně nemocné popřípadě t.č., abych je mohl navštívit.
 • Děkuji všem spolupracovníkům.
 
 

     

Ne

8. neděle

v mezidobí

8:00

 

9:30

Za Miroslava Porupku a za živou a zemřelou rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

POPELEČNÍ STŘEDA

8:00

18:00

Na dobrý úmysl

Za Jarmilu Pavlíčkovu

Čt

 

8:00

Za rodiče Buchalovy a tetu Růženu

 

17:30

18:00

 

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

1. Za všechny zaměstnance První brněnské strojírny 

2. Za Bohuslava Marka a živou a zemřelou rodinu

So

 

  8:00

1. Za Lenku Ježovu a Františku a Josefa Sladkých

2. Za Jaroslava a Alžbětu Macholánovy a celou rodinu Macholánovu

Ne

1. neděle

postní

8:00

9:30

14:30

Na poděkování za 75. let života a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou děti

 • Ve středu vstupujeme do 40. denního postu. Na popeleční středu je den přísného postu. Tzn. jednou dosyta, dvakrát do polosyta a bez masa.

 • V pátek 7.3. Vás všechny zvu na večerní bohoslužbu. Do naší farnosti zavítá náš brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Bude slavit  mši svatou za všechny živé a zemřelé zaměstnance První brněnské strojírny.

 • 1. setkání biřmovanců bude 11. dubna v 19:30 na faře. A potom 12.4. na setkání s panem biskupem v brněnské katedrále. Na setkání pojede zvláštní autobus.

 • Věk biřmovanců je 15. roků, biřmování bude za rok na jaře. Můžete se přihlásit i dospělí i starší. Příprava může být individuální. 

 • Zvukové nahrávky z adventní duchovní obnovy P. Marcela Javory jsou vzadu na stolku. Cena 10,- Vhoďte do pokladny.

 • Letní tábor pro mladší děti se bude konat v termínu 5.-12. července 2014           na faře v Rudíkově. Hlavní vedoucí Jan Brym.

 • Letní tábor pro starší děti se bude konat v termínu 5.-17. srpna 2014 v tábořišti mezi Tasovem a vesnicí Oslavou, jako minulý rok. Hlavní vedoucí Kateřina Ráboňová. Přihlášky pro oba tábory jsou vzadu na stolečku nebo na vebových farnosti.

 • Výtěžek z plesu činí 85 781,- Všem zapojeným jakoukoli formou děkuji!!!

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB    16.2. - 23.2.2014

 

Ne

6. neděle

v mezidobí

8:00

  9:30

Za Aloise Tunkra, dvoje rodiče a 2 bratry

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

 

18:45

18:00

Za Anežku Křehlíkovu a rodinu Strachovu

Za rodinu Hlavínkovu

Adorace za kněze

Košíkov: modlitba

Út

 

18:00

Na dobrý úmysl

St

 

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

 

8:00

za zemřelého Rajmunda Wernera, jeho rodiče a sourozence

 

18:00

Za Jaroslava Crhu z Vidonína a celou rodinu Crhovu a Hamříkovu

Za živou a zemřelou rodinu Hamříkovu

So

Svátek Stolce sv. Petra

  8:00

Za zemřelou rodinu Hladíkovu a duše v očistci

Ne

7. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za manžele Švancarovy

Za živé a zemřelé farníky

 

·        V úterý 18. února bude celodenní adorace farnosti. Můžete se ještě napsat        na přiložený papír vzadu na stolku.

·        Každé třetí pondělí v měsíci bude po bohoslužbě adorace za kněze.

·        Zveme Vás za týden v neděli 23.2. v 18:00 hod. do LŠU, kde v rámci Bítešské akademie vystoupí Jana Zelená ředitelka Oblastní charity Žďár. Seznámí nás s využitím služeb Charity; služeb osobní asistence s pečovatelskou službou či denního stacionáře, to vše můžeme využít pro své nemocné.

·        V dubnu začne příprava na biřmování, zájemci zapisujte  se v zákristii.

·        Věk biřmovanců je 15. roků, biřmování bude za rok na jaře.

·        Nahlaste mně nemocné popřípadě t.č., abych je mohl navštívit.

·        Kdo má zájem o CD nebo DVD z adventní obnovy, P.Marcela Javory, ať se napíše vzadu na stolku.

·        Slavnost 1.svatého přijímání bude 1.června v 9:30; představení prvokomunikantů bude 2.března v 9:30

·        V zákristii jsou CD z koncertu s výtěžkem na varhany Venduly Novákové a Ondřeje Kašpara. CD se prodává za 200,- a výtěžek bude nové na varhany v Březí.

·        Děkuji všem organizátorům farního plesu a také všem, kdo jste ho podpořili.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.