Rok 2014

     

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  8:00

 

9:30

Za rodinu Svobodovu

 

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

Za rodinu Srbeckou a Morávkovu a Anežku Fialovou

Út

 

8:00

na DÚ

St

 

18:00

Za Boží pomoc a ochranu

Čt

 

8:00

Za manžele Zedníčkovy a celou přízeň

 

18:00

Za Jaroslava Melichara a syna

So

 

  8:00

Za rodinu Fialovu a duše v očistci

Ne

2. neděle velikonoční

Božího milosrdenství

 

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Františka Lacinu a živou rodin

 

 

 • Děkuji všem za přípravu velikonočního jarmarku, zapojilo se Vás celkem 30+všichni, kteří si výrobky zakoupili, doposud jsme zakoupili za 12 500,- Peníze jdou nejchudším dětem na Papežské misijní dílo dětí.

 • Letní tábor pro starší děti se bude konat v termínu 4.8-16.8. 2014 v tábořišti

          mezi Tasovem a vesnicí Oslavou, jako minulý rok. Hlavní vedoucí Kateřina   

 • Ráboňová. Přihlášky jsou vzadu na stolečku nebo na vebových stránkách farnosti.

 • Sebraní ochotníci z Osové Bítýšky nás zvou na divadelní představení Hadrián z římsů, které se uskuteční 2.5. v Kulturním domě ve Vlkově a 9.5. ve sportovní hale v Osové Bítýšce vždy v 18:00 hod.  Pozvánky máte vzadu na stolku. 

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 
Ne
Květná neděle
8:00
9:30
14:30
Za syna Rostislava, dvoje rodiče a sourozence
Za živé a zemřelé farníky
Pobožnost křížové cesty, starší ženy
Po
Pondělí sv. týdne
19:00
Košíkov: Za Marii Nedomovu a rodiče Dufkovy, za
                rodinu Čertekovu
Út
Úterý sv. týdne
8:00
Na dobrý úmysl
St
Středa sv. týdne
 8:00
18:00-
20:00
Za rodinu Buchtovu  a Kořínkovu
Zpovědní den farnosti
 
Čt
Zelený čtvrtek
9:00
18:00
Mše sv. s biskupem v brněnské katedrále
Za všechny kněze, kteří zde ve farnosti působili
Velký pátek
17:30
18:00
Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti
Velkopáteční obřady
So
Bílá sobota
  20:00
Za Zdeňka Poláčka, jeho bratra, rodiče a celou živou rodinu
Ne
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00
 
9:30
Za rodinu Svobodovu s žehnáním velik. pokrmů
 
Za živé a zemřelé farníky  s žehnáním velik. pokrmů
 
 
 
 • Děkuji všem za přípravu velikonočního jarmarku, zapojilo se Vás celkem 30+všichni, kteří si výrobky zakoupíte.
 • Ve středu od 18:00 – 20:00je zpovědní den farnosti. Využijte příležitosti cizích zpovědníků.
 • Na Zelený čtvrtek je dopoledne mše sv. v brněnské katedrále s panem biskupem. Bude žehnat oleje na celý další rok a při bohoslužbě všichni kněží obnovují své kněžské sliby. Kdo můžete jste srdečně zváni!
 • Zvu Vás všechny na slavení velikonočního tridua ZČ, VP a BS, všechny bohoslužby tvoří 1. celek a mohou nás velmi posílit ve víře.

 • Letní tábor pro starší děti se bude konat v termínu 4.8-16.8. 2014 v tábořišti
          mezi Tasovem a vesnicí Oslavou, jako minulý rok. Hlavní vedoucí Kateřina   
Ráboňová. Přihlášky pro oba tábory jsou vzadu na stolečku nebo na vebových      stránkách farnosti.
Děkuji všem spolupracovníkům.
 

     
Ne
4. neděle
postní
8:00
9:30
14:30
Za Zdenu a Aloise Špačkovy a uzdravení obou dětí
Za živé a zemřelé farníky
Pobožnost křížové cesty,  vedou mladí tatínkové
Po
 
18:00
18:00
Za Alenu Vávrovu a Jiřího Trnky
Košíkov: modlitba
Út
 
 
 
St
 
10:00
18:00
 
Pohřeb Karla Sojky
Za Františka Pavlíčka a Juliánu a za živou a zemřelou rodinu Pavlíčkovu
Čt
 
8:00
Za Františku Bukrovu, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu
 
17:30
18:00
 
Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti
Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy, živu a zemřelou rodinu
So
 
  8:00
Za Josefa Zavadila a rodiče
Ne
5. neděle
postní
8:00
9:30
 
14:30
Za živé a zemřelé farníky
Za Miloše Bartoška, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
Pobožnost křížové cesty,  vedou starší ženy
 • Za týden bude udělena při obou bohoslužbách společná svátost nemocných. Podmínky pro přijímajícího: milost posvěcující, věk nad 65 roků nebo vážná nemoc. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hod. před bohoslužbou.

 • Kolpingova rodina Velká Bíteš Vás srdečně zve na besedu v rámci Bítešské     akademie. Bude mít název Život je    sacra zajímavej a zúčastní se jí Karel             Satoria. Po revoluci deset let strávil v klášteře Sept Fons ve Francii. Po návratu do Česka vedl výstavbu kláštera Nový Dvůr. Beseda se uskuteční v úterý 1. dubna v 18 hodin na ZUŠ ve Velké Bíteši. 

 • Srdečně zveme všechny farníky na promítání fotek z Dubaje s názvem Viděli jsme budoucnost. Fotky promítnou Laďa Koubek a Tomáš Baran. Uskuteční se v neděli 6. dubna v 19 hodin na ZUŠ.

 • 1. setkání biřmovanců bude 11. dubna v 19:30 na faře. A potom 12.4. na setkání s panem biskupem v brněnské katedrále. Na setkání pojede zvláštní autobus.

 • Letní tábor pro mladší děti se bude konat v termínu 5.-12. července 2014           na faře v Rudíkově. Hlavní vedoucí Jan Brym.
  5. ne. pos.-knihkupec s duch. lit.
 • Letní tábor pro starší děti se bude konat v termínu 4.8-16.8. 2014 v tábořišti
          mezi Tasovem a vesnicí Oslavou, jako minulý rok. Hlavní vedoucí Kateřina   
Ráboňová. Přihlášky pro oba tábory jsou vzadu na stolečku nebo na webových      stránkách farnosti. Děkuji všem spolupracovníkům.
 

 

     

Ne

5. neděle

postní

8:00

9:30

 

14:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Miloše Bartoška, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

Pobožnost křížové cesty, starší muži

Po

 

18:00

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Josefa Macha a rodiče Prchalovy

Čt

 

8:00

Za Josefa Maloně a rodiče Lacinovy

 

17:00

17:30

18:00

 

Svátost smíření

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodiče Kučerovy a rodinu Šilhánovu

Za rodinu Markovu

So

 

  8:00

Za Františka Jocha a rodinu

Ne

Květná neděle

 

8:00

9:30

14:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče a sourozence

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou starší ženy

 

 

 

 • Dnes Vás srdečně zveme na promítání fotek z Dubaje s názvem Viděli jsme budoucnost. Fotky promítnou Laďa Koubek a Tomáš Baran. Promítání se skuteční v 19 hodin na ZUŠ.

 • V pátek bude od 17:00 zpovídat P. Jan Nekuda, farář z Náměště nad Oslavou.

 • Za týden bude velikonoční jarmark.

 • 1. setkání biřmovanců bude 11. dubna v 19:30 na faře. A potom druhé setkání hned 12.4. s panem biskupem v brněnské katedrále. Na setkání pojede zvláštní autobus.

 • Letní tábor pro starší děti se bude konat v termínu 4.8-16.8. 2014 v tábořišti

          mezi Tasovem a vesnicí Oslavou, jako minulý rok. Hlavní vedoucí Kateřina   

Ráboňová. Přihlášky pro oba tábory jsou vzadu na stolečku nebo na vebových      stránkách farnosti.

Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB     23.3. - 30.3.2014

     

Ne

3. neděle

postní

8:00

9:30

14:30

Za rodiče Šanderovy a  živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, mladé maminky

Po

 

18:00

18:00

Za rodinu Pelánkovu a Horkých

Košíkov: modlitba

Út

Slavnost Zvěstování Páně

 

 

St

 

18:00

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, za rodiče a živou rodinu

Čt

 

8:00

Za Kvída Horáčka

 

17:30

18:00

 

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti

Za rodiče Lacinovy, Mičánkovy, 2 syny a duše v očistci

So

 

  8:00

Za živu a zemřelou rodinu Tomkovu a duše v očistci

Ne

4. neděle

postní

8:00

9:30

14:30

Za Zdenu a Aloise Špačkovy a uzdravení obou dětí

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou mladí tatínkové

 

 

·       Kolpingova rodina Velká Bíteš Vás srdečně zve na besedu v rámci Bítešské     akademie. Bude mít název Život je    sacra zajímavej a zúčastní se jí Karel             Satoria.    Ten byl jako kněz stíhán komunisty. Šířil informace o Chartě 77 a účastnil se akcí brněnského disentu. Po revoluci deset let strávil v klášteře Sept Fons ve Francii. Po návratu do Česka vedl výstavbu kláštera Nový Dvůr. Beseda se uskuteční v úterý 1. dubna v 18 hodin na ZUŠ ve Velké Bíteši.

·       1. setkání biřmovanců bude 11. dubna v 19:30 na faře. A potom 12.4. na setkání s panem biskupem v brněnské katedrále. Na setkání pojede zvláštní autobus.

·       Letní tábor pro mladší děti se bude konat v termínu 5.-12. července 2014           na faře v Rudíkově. Hlavní vedoucí Jan Brym.

·       Letní tábor pro starší děti se bude konat v termínu 5.-17. srpna 2014 v tábořišti

          mezi Tasovem a vesnicí Oslavou, jako minulý rok. Hlavní vedoucí Kateřina   

          Ráboňová. Přihlášky pro oba tábory jsou vzadu na stolečku nebo na vebových

          stránkách farnosti.

          Děkuji všem spolupracovníkům.