Ne

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  8:00

 

9:30

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

 

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za rodinu Kubíčkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

8:00

Na DÚ

St

Sv. Silvestra

17:00

 

23:45

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a Alžbětu Vitoušovu

adorace

Čt

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

9:30

Za rodinu Malých

Za živou a zemřelou rodinu Koláčných

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

18:00

18:45

Za zaměstnance I. Brněnské strojírny Velká Bíteš

adorace

So

Největějšího jména Ježíš

  8:00

Na dobrý úmysl - rodina Hermanova

Ne

2. neděle po Narození Páně

  8:00

9:30

16:00

Za rodiče Papučíkovy a manžele Kulíškovy

Za živé a zemřelé farníky

Novoroční koncert Tišnovský komorní orchestr

 

 

  • Dnes po obou bohoslužbách bude na faře pani Zavadilová rozdávat tříkrálové pokladničky a materiály na tříkrálovou sbírku, prosím dobrovolníky o spolupráci. Děkuji!

  • Letošní farní ples se uskuteční v sobotu 17.1. Za týden po obou bohoslužbách bude zahájen zde předprodej vstupenek.

  • Za týden v neděli v 16:00 proběhne Novoroční koncert, na který Vás zve Jana a Milan Vlčkovi společně s farností, vystoupí tradičně Tišnovský komorní orchestr.

  • Děkuji Vám všem, kdo jste se zapojili do přípravy a oslavy letošních Vánoc,        - ještě trvají – všem, kdo jste se podíleli  na vánočním jarmarku v čele s Lenkou Zavadilovou, na vánoční výzdobě a vánočním programu. Varhaníkům, panu kostelníkovi, Farnímu dívčímu sboru, včele s Katkou Ráboňovou, skupině Bohumilů v čele s Evou Macholánovou, lektorům, akolytům, ministrantům, i Vám všem ostatním, kdo jste poluslavili a také našim nemocným, kteří k nám patří a tvoří páteř farnosti. Bez Vás, bychom nešli dopředu, jste hybnou silou církve“ papež František.

  • Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.