ROZPIS BOHOSLUŽEB   21.12.-28.12.2014

     

Ne

4. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiny Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

Po

 

  8:00

 

18:00

Za rodiče Pavlíkovy, Šmídovy, bratra Václava a strýce Eduarda

Košíkov: modlitba

Út

 

8:00

na DÚ

St

Štědrý den

16:00

 

 

24:00

1.     Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou živou a zemřelou rodinu

2.     Za živou a zemřelou rodinu

Na DÚ

Čt

Slavnost Narození Páně

8:00

 

9:30

17:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna, rodiče Limberkovy a živé a zemřelé rodiny

Za Libu Fialovou, syna a celou rodinu

Živý Betlém v kostele

Sv. Štěpána

8:00

9:30

17:00

 

Za Karla Kozu a celou přízeň

Na DÚ

Štěpánská koleda – zpěv a program dětí a mládeže z farnosti

So

Sv. Jana

  8:00

Za rodinu Markovu a Muzikářovu a duše v očistci

Ne

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  8:00

 

9:30

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

 

Za živé a zemřelé farníky

·        Děti, vánoční výzdoba se provede v úterý 23.12. od 9:00 hod.

·        V sobotu na svatého Jana bude svěcení vína. Přineste si s sebou.

·        V neděli na svátek Svaté Rodiny budou obě bohoslužby s připomínkou manželských slibů.

·        Za týden 28.12. po obou bohoslužbách bude na faře pani Zavadilová rozdávat tříkrálové pokladničky a materiály na tříkrálovou sbírku, prosím dobrovolníky o spolupráci. Děkuji!

·        Děti, děkuji Vám, kteří jste přinesli nějaké hračky a jste ochotny se o ně rozdělit.

·        Děkuji za přípravu vánočního jarmarku a za pěkné a chutné perníčky!

·        Děti, kdo nemáte lampičku s namalovaným Betlémem, obraťte se na své rodiče, ať Vám pomohou je vyrobit.

·        Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.