Ne

3. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za rodiče Burešovy, syna, strýce a tety

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

18:00

 

18:45

Košíkov: modlitba

Za živou a zemřelou rodinu Mičánkovu a Jízdných a duše v očistci

Adorace za kněze   

Út

 

8:00

Na dobrý úmysl

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Zavadilovu a Machovu

Čt

 

8:00

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

 

8:00

14:00

17:30

Za maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Pohřeb Karolíny Zahálkové

Zpovědní den farnosti

So

 

  8:00

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci

Ne

4. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiny Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

 

 

 

  • Dnes proběhne po obou bohoslužbách vánoční jarmark.

  • Kniha Národní pouť do Izraele je k dostání vzadu na stolku.

  • Za týden v neděli 21.12. přijede za námi knihkupec Josef Novák s kvalitní nabídkou knih.

  • Vánoční svátost smíření zde bude v pátek 19.12. od 17:30 do 20:00 hod.

  • Pozdravujte Vaše nemocné a vyřiďte jim, že je rád navštívím, jen mně sdělte, kde bydlí.

  • Děti, pokud se rozdělíte o nějakou hračku, doneste v neděli do kostela a předáte mně ji v obětním průvodu, dáme je do dětských domovů a chudým dětem.

  • Děti, kdo nemáte lampičku s namalovaným betlémem, obraťte se na své tatínky, ať Vám pomohou je vyrobit.

  • Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.