Ne

2. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za Jana Hejtmánka a rodinu Hejtmánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

18:00

 

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

Čt

 

8:00

Za Růženu Lysou a manžela

 

17:00

18:00

Svátost smíření, zpovídá P.Jan Nekuda

Za rodinu Krejcarovu

So

Sv. Lucie

  8:00

 

 

9:00

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou i zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu a za Antonína Trávníčka

DUCHOVNÍ OBNOVA – HUDEBNÍ ŠKOLA

Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

Za rodiče Burešovy, syna, strýce a tety

Za živé a zemřelé farníky

 

  • Srdečně Vás všechny zvu na duchovní obnovu v sobotu 13.12. od 8:00 povede O. Michael Špinar. Po bohoslužbě budeme pokračovat v sále Hudební školy. Vezměte si Bibli, nejlépe se Starým zákonem. Pro biřmovance je účast povinná.

  • V pátek od 17:00 hod. je příležitost slavit svátost smíření u cizího zpovědníka.    Přijede O. Jan Nekuda z Náměště.

  • Za týden v neděli 14.12. bude po obou bohoslužbách vánoční jarmark.

  •  Za 14. dní v nděli 21.12. přijede za námi knihkupec Josef Novák s kvalitní nabídkou knih.

  • Vánoční svátost smíření zde bude v pátek 19.12. od 17:30 do 20:00 hod.

  • Pozdravujte Vaše nemocné a vyřiďte jim, že je rád navštívím, jen mně sdělte, kde bydlí.

  • Vezměte si Průvodce adventem – inspiraci k dobrému prožití adventu              od známých autorů, můžete darovat sympatizujícím.

  • Děti, pokud se rozdělíte o nějakou hračku, doneste v neděli do kostela a předáte mně ji v obětním průvodu, dáme je do dětských domovů a chudým dětem

  • Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.