ROZPIS BOHOSLUŽEB   30.11.-7.12.2014

     

Ne

1 neděle adventní

  8:00 

 

9:30

Za Jiřího Odvářku, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Štefkovu a Burianovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Františka Xaverského

18:00

Za Karla Sojky a živou a zemřelou rodinu

Čt

 

8:00

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a dva bratry

 

17:00

na dobrý úmysl, potom Mikulášská nadílka

So

Sv. Mikuláše

  7:30

 

9:15

Za rodinu Burianovu, Koukolovu, Najmrovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

Pěší pouť do Netína od fary

Ne

2. neděle adventní

  8:00

9:30

Za Jana Hejtmánka a rodinu Hejtmánkovu

Za živé a zemřelé farníky

 

         

·        Adventní kalendáře máme v kostele. Po bohoslužbě si je vyzvedněte u Lenky Zavadilové u Božího hrobu za 90,- po množstevní slevě.

·        Dnes v 17:00 hod. bude žehnání vánočního stromu na náměstí.

·        Zveme Vás v sobotu 6.12. v 17:00 na adventní koncert skupiny Déja vu s dobrovolnou sbírkou na opravu věží kostela.

·        Srdečně Vás všechny zvu na duchovní obnovu v sobotu 13.12. od 8:00 povede O. Michael Špinar. Po bohoslužbě budeme pokračovat v sále Hudební školy. Vezměte si Bibli, nejlépe se Starým zákonem.

·        Pozdravujte Vaše nemocné a vyřiďte jim, že je rád navštívím.

·        Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.