Rok 2014

 

Ne

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  8:00

 

9:30

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

 

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Za rodinu Kubíčkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

8:00

Na DÚ

St

Sv. Silvestra

17:00

 

23:45

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a Alžbětu Vitoušovu

adorace

Čt

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

9:30

Za rodinu Malých

Za živou a zemřelou rodinu Koláčných

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

18:00

18:45

Za zaměstnance I. Brněnské strojírny Velká Bíteš

adorace

So

Největějšího jména Ježíš

  8:00

Na dobrý úmysl - rodina Hermanova

Ne

2. neděle po Narození Páně

  8:00

9:30

16:00

Za rodiče Papučíkovy a manžele Kulíškovy

Za živé a zemřelé farníky

Novoroční koncert Tišnovský komorní orchestr

 

 

 • Dnes po obou bohoslužbách bude na faře pani Zavadilová rozdávat tříkrálové pokladničky a materiály na tříkrálovou sbírku, prosím dobrovolníky o spolupráci. Děkuji!

 • Letošní farní ples se uskuteční v sobotu 17.1. Za týden po obou bohoslužbách bude zahájen zde předprodej vstupenek.

 • Za týden v neděli v 16:00 proběhne Novoroční koncert, na který Vás zve Jana a Milan Vlčkovi společně s farností, vystoupí tradičně Tišnovský komorní orchestr.

 • Děkuji Vám všem, kdo jste se zapojili do přípravy a oslavy letošních Vánoc,        - ještě trvají – všem, kdo jste se podíleli  na vánočním jarmarku v čele s Lenkou Zavadilovou, na vánoční výzdobě a vánočním programu. Varhaníkům, panu kostelníkovi, Farnímu dívčímu sboru, včele s Katkou Ráboňovou, skupině Bohumilů v čele s Evou Macholánovou, lektorům, akolytům, ministrantům, i Vám všem ostatním, kdo jste poluslavili a také našim nemocným, kteří k nám patří a tvoří páteř farnosti. Bez Vás, bychom nešli dopředu, jste hybnou silou církve“ papež František.

 • Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.

 

 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   21.12.-28.12.2014

     

Ne

4. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiny Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

Po

 

  8:00

 

18:00

Za rodiče Pavlíkovy, Šmídovy, bratra Václava a strýce Eduarda

Košíkov: modlitba

Út

 

8:00

na DÚ

St

Štědrý den

16:00

 

 

24:00

1.     Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou živou a zemřelou rodinu

2.     Za živou a zemřelou rodinu

Na DÚ

Čt

Slavnost Narození Páně

8:00

 

9:30

17:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna, rodiče Limberkovy a živé a zemřelé rodiny

Za Libu Fialovou, syna a celou rodinu

Živý Betlém v kostele

Sv. Štěpána

8:00

9:30

17:00

 

Za Karla Kozu a celou přízeň

Na DÚ

Štěpánská koleda – zpěv a program dětí a mládeže z farnosti

So

Sv. Jana

  8:00

Za rodinu Markovu a Muzikářovu a duše v očistci

Ne

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  8:00

 

9:30

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

 

Za živé a zemřelé farníky

·        Děti, vánoční výzdoba se provede v úterý 23.12. od 9:00 hod.

·        V sobotu na svatého Jana bude svěcení vína. Přineste si s sebou.

·        V neděli na svátek Svaté Rodiny budou obě bohoslužby s připomínkou manželských slibů.

·        Za týden 28.12. po obou bohoslužbách bude na faře pani Zavadilová rozdávat tříkrálové pokladničky a materiály na tříkrálovou sbírku, prosím dobrovolníky o spolupráci. Děkuji!

·        Děti, děkuji Vám, kteří jste přinesli nějaké hračky a jste ochotny se o ně rozdělit.

·        Děkuji za přípravu vánočního jarmarku a za pěkné a chutné perníčky!

·        Děti, kdo nemáte lampičku s namalovaným Betlémem, obraťte se na své rodiče, ať Vám pomohou je vyrobit.

·        Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.

 

 

 

 

 

 

Ne

2. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za Jana Hejtmánka a rodinu Hejtmánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

18:00

 

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

Čt

 

8:00

Za Růženu Lysou a manžela

 

17:00

18:00

Svátost smíření, zpovídá P.Jan Nekuda

Za rodinu Krejcarovu

So

Sv. Lucie

  8:00

 

 

9:00

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou i zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu a za Antonína Trávníčka

DUCHOVNÍ OBNOVA – HUDEBNÍ ŠKOLA

Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

Za rodiče Burešovy, syna, strýce a tety

Za živé a zemřelé farníky

 

 • Srdečně Vás všechny zvu na duchovní obnovu v sobotu 13.12. od 8:00 povede O. Michael Špinar. Po bohoslužbě budeme pokračovat v sále Hudební školy. Vezměte si Bibli, nejlépe se Starým zákonem. Pro biřmovance je účast povinná.

 • V pátek od 17:00 hod. je příležitost slavit svátost smíření u cizího zpovědníka.    Přijede O. Jan Nekuda z Náměště.

 • Za týden v neděli 14.12. bude po obou bohoslužbách vánoční jarmark.

 •  Za 14. dní v nděli 21.12. přijede za námi knihkupec Josef Novák s kvalitní nabídkou knih.

 • Vánoční svátost smíření zde bude v pátek 19.12. od 17:30 do 20:00 hod.

 • Pozdravujte Vaše nemocné a vyřiďte jim, že je rád navštívím, jen mně sdělte, kde bydlí.

 • Vezměte si Průvodce adventem – inspiraci k dobrému prožití adventu              od známých autorů, můžete darovat sympatizujícím.

 • Děti, pokud se rozdělíte o nějakou hračku, doneste v neděli do kostela a předáte mně ji v obětním průvodu, dáme je do dětských domovů a chudým dětem

 • Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.

 

  

Ne

3. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za rodiče Burešovy, syna, strýce a tety

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

18:00

 

18:45

Košíkov: modlitba

Za živou a zemřelou rodinu Mičánkovu a Jízdných a duše v očistci

Adorace za kněze   

Út

 

8:00

Na dobrý úmysl

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Zavadilovu a Machovu

Čt

 

8:00

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

 

8:00

14:00

17:30

Za maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Pohřeb Karolíny Zahálkové

Zpovědní den farnosti

So

 

  8:00

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci

Ne

4. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiny Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

 

 

 

 • Dnes proběhne po obou bohoslužbách vánoční jarmark.

 • Kniha Národní pouť do Izraele je k dostání vzadu na stolku.

 • Za týden v neděli 21.12. přijede za námi knihkupec Josef Novák s kvalitní nabídkou knih.

 • Vánoční svátost smíření zde bude v pátek 19.12. od 17:30 do 20:00 hod.

 • Pozdravujte Vaše nemocné a vyřiďte jim, že je rád navštívím, jen mně sdělte, kde bydlí.

 • Děti, pokud se rozdělíte o nějakou hračku, doneste v neděli do kostela a předáte mně ji v obětním průvodu, dáme je do dětských domovů a chudým dětem.

 • Děti, kdo nemáte lampičku s namalovaným betlémem, obraťte se na své tatínky, ať Vám pomohou je vyrobit.

 • Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.

 

 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   30.11.-7.12.2014

     

Ne

1 neděle adventní

  8:00 

 

9:30

Za Jiřího Odvářku, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

18:00

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Štefkovu a Burianovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Františka Xaverského

18:00

Za Karla Sojky a živou a zemřelou rodinu

Čt

 

8:00

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a dva bratry

 

17:00

na dobrý úmysl, potom Mikulášská nadílka

So

Sv. Mikuláše

  7:30

 

9:15

Za rodinu Burianovu, Koukolovu, Najmrovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

Pěší pouť do Netína od fary

Ne

2. neděle adventní

  8:00

9:30

Za Jana Hejtmánka a rodinu Hejtmánkovu

Za živé a zemřelé farníky

 

         

·        Adventní kalendáře máme v kostele. Po bohoslužbě si je vyzvedněte u Lenky Zavadilové u Božího hrobu za 90,- po množstevní slevě.

·        Dnes v 17:00 hod. bude žehnání vánočního stromu na náměstí.

·        Zveme Vás v sobotu 6.12. v 17:00 na adventní koncert skupiny Déja vu s dobrovolnou sbírkou na opravu věží kostela.

·        Srdečně Vás všechny zvu na duchovní obnovu v sobotu 13.12. od 8:00 povede O. Michael Špinar. Po bohoslužbě budeme pokračovat v sále Hudební školy. Vezměte si Bibli, nejlépe se Starým zákonem.

·        Pozdravujte Vaše nemocné a vyřiďte jim, že je rád navštívím.

·        Děkuji Vám všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, které  spolehlivě plníte.