Ne

4. neděle adventní

8:00
9:30
16:30

Za rodiče Chadimovy a Pokorných a za živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky
Koncert

Po

 

18:00
18:00

Za rodinu Markovu a Boží pomoc

Košíkov: modlitba

Út

Štědrý den

16:00

 

24:00

Za Miladu a Jaromíra Smutných a živou a zemřelou rodinu

Za uzdravení

St

Slavnost Narození Páně

8:00

 

9:30
17:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy, syna, rodiče Limberkovy a za živé a zemřelé rodiny

Za uzdravení
Koncert

Čt

Sv. Štěpána

8:00

9:30

17:00

Za Karla Kozu a celou přízeň
Na DÚ
Živý Betlém

Sv. Jana

8:00

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy

So

Sv. Mláďátek

8:00

Za rodinu Fialovu
Ne

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00
9:30
Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Koláčných a Cendelínovy

 

 

 

  • Dnes v 16:30 Vás zveme na adventní koncert do našeho kostela vystoupí Vendula Nováková a Ondřej Kašpar. Koncert se koná pod záštitou hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Dobrovolná sbírka bude na stavbu nových varhan v Březí.

  • Zveme Vás na Vánoční koncert Bítešské scholy, minischoly a dívčiho farního sboru 25.12. v 17:00 hod. Koncert se uskuteční v našem kostele.

  • Zveme Vás na Živý betlém 25.12. v 17:00 u kostela.

  • Děkuji za přípravu vánočního jarmarku, všem dětem, které se zapojily, maminkám za pěkné perníčky a hlavně organizátorce Lence Zavadilové. Získalo se z něho 11 000,- které zašleme prostřednictvím Papežského misijního díla dětí nejpotřebnějším dětem v chudých zemích.

  • Minitábor pro děti proběhne od 2. do 5. ledna. Přihlášky jsou na internetu.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.