Ne

 

 

 

3. neděle adventní

 

8:00


 

9:30

 

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nemyslí

 

Za živé a zemřelé farníky

 

Po

 

 

 

 


 

7:00

 

18:00

 

Za živou a zemřelou rodinu Hlavínkovu

 

Košíkov: modlitba

 

Út

 

 

 

 

 


 

8:00

 

Na dobrý úmysl

 

St

 

 

 

 


 

8:00

17:30

 

Na dobrý úmysl

 

Zpovědní den farnosti

Čt


 

8:00

 

Za zemřelého syna, manžela a dvoje rodiče

 

 

 

 

 


 

18:00

 

Za rodinu Buchtovu, Hořínkovu a přízeň

 

So

 

 


 

8:00

 

Za zemřelou maminku a Boží ochranu

 

 

 

 

 

Ne

 

 

 

 

4. neděle adventní

 

8:00

 

9:30

 

16:30

 

Za rodiče Chadimovy a Pokorných a za živou rodinu

 

Za živé a zemřelé farníky

 

Adventní koncert

 • Zpovědní den farnosti bude již ve středu 18.12. od 17:30 do 20:00 hod. Ve Zpravodaji a v Exitu je uveden milný termín 20.12.

 •  

  Zveme Vás na adventní koncert za týden v neděli v 16:30 vystoupí v našem kostele Vendula Nováková a Ondřej Kašpar. Koncert se koná pod záštitou hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Dobrovolná sbírka bude na stavbu nových varhan v Březí.

 •  

  Zveme Vás na Vánoční koncert Bítešské scholy, minischoly a dívčiho farního sboru 25.12. v 17:00 hod. Koncert se uskuteční v našem kostele.

 • Minitábor pro děti proběhne od 2. do 5. ledna. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na internetu.

 •  

  Děkuji za přípravu vánočního jarmarku, všem dětem, které se zapojily, maminkám za pěkné perníčky a hlavně organizátorce Lence Zavadilové.

 •  

  Děkuji všem spolupracovníkům.