ROZPIS BOHOSLUŽEB   8.12.-15.12.2013

     

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a 2 bratry

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

18:00

 

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Musilovu a Chalupovu

Čt

 

8:00

Za Bohuslava Marka a rodiny Markovu a Martínkovu

Sv. Lucie

18:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

Sv. Jana od Kříže

  8:00

Za Zdenka Drlíčka a dvoje rodiče

Ne

3. neděle adventní

8:00

 

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nemyslí

Za živé a zemřelé farníky

·        Dnes Vás zveme v 17:00 na Mariánskou pobožnost, kterou budou doprovázet sestry Macholánovy zpěvem a slovem  Písma svatého.

·        Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny rodiny na besedu v rámci Bítešské akademie. Naším hostem bude senátor a prezident agrární komory Jan Veleba. Téma bude „Co trápí české zemědělce.“ Uskuteční se dnes, v neděli 8.12. v 18:00 na Základní umělecké škole v Bíteši.

·        Za týden budeme mít vánoční jarmark.

·        Děti, doneste za týden  do obětního průvodu nějakou hračku, kterou darujete do dětského domova.

·        Všechny Vás zvu na duchovní obnovu farnosti, která  proběhne v sobotu dopoledne 14.12.2013 od 9:00 v sále LŠU. Obnovu povede P. Marcel Javora, vyučující zpěv v Olomouckém semináři, využijme tuto vhodnou příležitost k přípravě na vánoce.

·        Zpovědní den farnosti bude již ve středu 18.12. od 17:30 do 20:00 hod. Ve Zpravodaji a v Exitu je uveden milný termín 20.12.

·        Minitábor pro děti proběhne od 2. do 5. ledna. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na internetu.

·        Děkuji za obohacení dnešní liturgie  Bítešské schole a Chrámovému souboru JA.S z Náměště nad Oslavou.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.