Rok 2013

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB  29.12.- 5.1.2014

     

Ne

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Koláčných a Cendelínovy

 

Po

 

8:00!

 

18:00

Za rodiče Pavlíkovy, bratra Václava a strýce Edvarda a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Silvestr

17:00

 

23:45

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, jeho sourozence a rodiče Budínovy a Křížovy

Adorace

St

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hladíkovu a Matouškovu

Za ing. Jana Straníka a manželku Marii

Čt

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

8:00

na DÚ

 

18:00

Za duše v očistci

So

 

  8:00

Za Stanislava a Karla Dudovy

Ne

2. neděle po Narození Páně

8:00

9:30

Za Jaroslava Melichara

Za živé a zemřelé farníky

Novoroční koncert

 

 

·        Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny na setkání Bítešské akademie. Vystoupí Petr Blížkovský s tématem Křesťan, peníze a odpovědnost. Petr Blížkovský je nejvýše postaveným Čechem v aparátu Evropské komise. Ve své přednášce se zamyslí nad křesťanskou odpovědností za svět, který je mnohdy více ovlivňován financemi než zájmem o člověka. Beseda se uskuteční tento pátek 3. ledna v 19 hodin na ZUŠ.

·        Zveme Vás na Novoroční Tříkrálový koncert Tišnovského komorního orchestru a Královopolského chrámového sboru na příští neděli 5.1.2014 v 16:00 v kostele.

·        Prosím spolupracovníky a koledníky o provedení tradiční Tříkrálové sbírky ve Velké Bíteši a všech obcích farnosti. Děkuji! Dnes se vydávají na faře po obou bohoslužbách materiály ke sbírce.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

 

Ne

4. neděle adventní

8:00
9:30
16:30

Za rodiče Chadimovy a Pokorných a za živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky
Koncert

Po

 

18:00
18:00

Za rodinu Markovu a Boží pomoc

Košíkov: modlitba

Út

Štědrý den

16:00

 

24:00

Za Miladu a Jaromíra Smutných a živou a zemřelou rodinu

Za uzdravení

St

Slavnost Narození Páně

8:00

 

9:30
17:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy, syna, rodiče Limberkovy a za živé a zemřelé rodiny

Za uzdravení
Koncert

Čt

Sv. Štěpána

8:00

9:30

17:00

Za Karla Kozu a celou přízeň
Na DÚ
Živý Betlém

Sv. Jana

8:00

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy

So

Sv. Mláďátek

8:00

Za rodinu Fialovu
Ne

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00
9:30
Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Koláčných a Cendelínovy

 

 

 

 • Dnes v 16:30 Vás zveme na adventní koncert do našeho kostela vystoupí Vendula Nováková a Ondřej Kašpar. Koncert se koná pod záštitou hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Dobrovolná sbírka bude na stavbu nových varhan v Březí.

 • Zveme Vás na Vánoční koncert Bítešské scholy, minischoly a dívčiho farního sboru 25.12. v 17:00 hod. Koncert se uskuteční v našem kostele.

 • Zveme Vás na Živý betlém 25.12. v 17:00 u kostela.

 • Děkuji za přípravu vánočního jarmarku, všem dětem, které se zapojily, maminkám za pěkné perníčky a hlavně organizátorce Lence Zavadilové. Získalo se z něho 11 000,- které zašleme prostřednictvím Papežského misijního díla dětí nejpotřebnějším dětem v chudých zemích.

 • Minitábor pro děti proběhne od 2. do 5. ledna. Přihlášky jsou na internetu.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB   8.12.-15.12.2013

     

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a 2 bratry

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

18:00

 

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Musilovu a Chalupovu

Čt

 

8:00

Za Bohuslava Marka a rodiny Markovu a Martínkovu

Sv. Lucie

18:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

Sv. Jana od Kříže

  8:00

Za Zdenka Drlíčka a dvoje rodiče

Ne

3. neděle adventní

8:00

 

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nemyslí

Za živé a zemřelé farníky

·        Dnes Vás zveme v 17:00 na Mariánskou pobožnost, kterou budou doprovázet sestry Macholánovy zpěvem a slovem  Písma svatého.

·        Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny rodiny na besedu v rámci Bítešské akademie. Naším hostem bude senátor a prezident agrární komory Jan Veleba. Téma bude „Co trápí české zemědělce.“ Uskuteční se dnes, v neděli 8.12. v 18:00 na Základní umělecké škole v Bíteši.

·        Za týden budeme mít vánoční jarmark.

·        Děti, doneste za týden  do obětního průvodu nějakou hračku, kterou darujete do dětského domova.

·        Všechny Vás zvu na duchovní obnovu farnosti, která  proběhne v sobotu dopoledne 14.12.2013 od 9:00 v sále LŠU. Obnovu povede P. Marcel Javora, vyučující zpěv v Olomouckém semináři, využijme tuto vhodnou příležitost k přípravě na vánoce.

·        Zpovědní den farnosti bude již ve středu 18.12. od 17:30 do 20:00 hod. Ve Zpravodaji a v Exitu je uveden milný termín 20.12.

·        Minitábor pro děti proběhne od 2. do 5. ledna. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na internetu.

·        Děkuji za obohacení dnešní liturgie  Bítešské schole a Chrámovému souboru JA.S z Náměště nad Oslavou.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

 

 

Ne

 

 

 

3. neděle adventní

 

8:00


 

9:30

 

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nemyslí

 

Za živé a zemřelé farníky

 

Po

 

 

 

 


 

7:00

 

18:00

 

Za živou a zemřelou rodinu Hlavínkovu

 

Košíkov: modlitba

 

Út

 

 

 

 

 


 

8:00

 

Na dobrý úmysl

 

St

 

 

 

 


 

8:00

17:30

 

Na dobrý úmysl

 

Zpovědní den farnosti

Čt


 

8:00

 

Za zemřelého syna, manžela a dvoje rodiče

 

 

 

 

 


 

18:00

 

Za rodinu Buchtovu, Hořínkovu a přízeň

 

So

 

 


 

8:00

 

Za zemřelou maminku a Boží ochranu

 

 

 

 

 

Ne

 

 

 

 

4. neděle adventní

 

8:00

 

9:30

 

16:30

 

Za rodiče Chadimovy a Pokorných a za živou rodinu

 

Za živé a zemřelé farníky

 

Adventní koncert

 • Zpovědní den farnosti bude již ve středu 18.12. od 17:30 do 20:00 hod. Ve Zpravodaji a v Exitu je uveden milný termín 20.12.

 •  

  Zveme Vás na adventní koncert za týden v neděli v 16:30 vystoupí v našem kostele Vendula Nováková a Ondřej Kašpar. Koncert se koná pod záštitou hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Dobrovolná sbírka bude na stavbu nových varhan v Březí.

 •  

  Zveme Vás na Vánoční koncert Bítešské scholy, minischoly a dívčiho farního sboru 25.12. v 17:00 hod. Koncert se uskuteční v našem kostele.

 • Minitábor pro děti proběhne od 2. do 5. ledna. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na internetu.

 •  

  Děkuji za přípravu vánočního jarmarku, všem dětem, které se zapojily, maminkám za pěkné perníčky a hlavně organizátorce Lence Zavadilové.

 •  

  Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

2. neděle adventní

8:00
9:30

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a 2 bratry

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

18:00

 

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Musilovu a Chalupovu

Čt

 

8:00

Za Bohuslava Marka a rodiny Markovu a Martínkovu

Sv. Lucie

18:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

Sv. Jana od Kříže

8:00

Za Zdenka Drlíčka a dvoje rodiče

Ne

3. neděle adventní

8:00

 

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nemyslí

Za živé a zemřelé farníky

 • Dnes Vás zveme v 17:00 na Mariánskou pobožnost, kterou budou doprovázet sestry Macholánovy zpěvem a slovem  Písma svatého.

 • Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny rodiny na besedu v rámci Bítešské akademie. Naším hostem bude senátor a prezident agrární komory Jan Veleba. Téma bude „Co trápí české zemědělce.“ Uskuteční se dnes, v neděli 8.12. v 18:00 na Základní umělecké škole v Bíteši.

 • Za týden budeme mít vánoční jarmark.

 • Děti, doneste za týden  do obětního průvodu nějakou hračku, kterou darujete do dětského domova.

 • Všechny Vás zvu na duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu dopoledne 14.12.2013 od 9:00 v sále LŠU. Obnovu povede P. Marcel Javora, vyučující zpěv v Olomouckém semináři, využijme tuto vhodnou příležitost k přípravě na vánoce.

 • Zpovědní den farnosti bude již ve středu 18.12. od 17:30 do 20:00 hod. Ve Zpravodaji a v Exitu je uveden milný termín 20.12.

 • Minitábor pro děti proběhne od 2. do 5. ledna. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na internetu.

 • Děkuji za obohacení dnešní liturgie Bítešské schole a Chrámovému souboru JA.S z Náměště nad Oslavou.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.