ROZPIS BOHOSLUŽEB  30.12.-6.1.2013

Ne

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

9:30

16:00

Za zemřelou rodinu Hladíkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Koncert vánoční duchovní hudby

Po

Sv. Silvestra

17:00

23:45

na poděkování za všechny přijaté dary minulého roku

adorace

Út

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8:00

9:30

Za Marii a Františka Jochovy

Za živé a zemřelé farníky

St

Sv. Basila Velikého  Řehoře Naziánského

18:00

na dobrý úmysl

Čt

8:00

Za rodiče Jelínkovy, Hotárkovy a dva bratry

18:00

Za zaměstnance První brněnské strojírny Velká Bíteš

So

8:00

Za Jana a Marii Straníkovu

Ne

Slavnost Zjevení Páně

8:00

9:30

Za rodiče Papučíkovy, manžele Kulíškovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

· Dary minulého týdne:        Celkem na opravy máme letošní rok    ,-

· Děkuji všem, kdo finančně podporujete naše opravy. Pán Bůh zaplať.