ROZPIS BOHOSLUŽEB  16. - 23.12.2012

Ne

3. neděle adventní

 8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za vnuka Martina Horkého, Jaroslava Kříže a rodiče Budínovy a Křížovy

Po

 

18:00

Na úmysl dárce

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

8:00

17:30-20:00

Na dobrý úmysl

Zpovědní den farnosti

 

Čt

 

8:00

Za rodiče Kuchyňkovy, rodiče Gottvaldovy a Stanislava Dofka

 

10:00

18:00

Domov důchodců

Za Jana Hejtmánka a rodinu Hejtmánkovu

So

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Trávníčkovu a Dvořákovu

Ne

4. neděle adventní

  8:00

  9:30

 

17:00

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Živý Betlém před kostelem

 

·       V pátek a v sobotu budeme mít adventní duchovní obnovu. Povede ji O. Miloš Kabrda, momentálně spirituál pražského semináře. V 18:00 bude mít mši svatou s promluvou. Po bohoslužbě bude druhá promluva. V sobotu bude mít v 8:00 mši svatou s promluvou. Vím, že je to pro většinu z Vás časově náročné období, ale využijme této příležitosti k hlubšímu prožití vánoční zvěsti. O. Miloš nemohl přijet dříve.

·       Dary minulého týdne  800,- Celkem máme na opravy 236 490,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

·       Děkuji za úklid kostela, fary.